Letný tábor opäť s bohatým programom

Podľa organizátorov Gombaseckého letného tábora (Gombaszögi Nyári Tábor), ktorý je stretnutím mládeže Maďarov na Slovensku a práve v týchto dňoch sa koná v Krásnohorskom podhradí, je zákon o štátnom jazyku absurdný.  Agentúru SITA informoval jeden z organizátorov tábora Gábor Czímer.
Právne normy podobné jazykovému zákonu odsudzujú, pretože ohrozujú ich kultúru a existenciu a zároveň bránia robiť kampaň podujatia pre Maďarov v ich rodnom jazyku.
Problém vznikol, keď ľudia, ktorí sa podieľajú na organizácii tábora, ho propagovali len v maďarskom jazyku na železničných staniciach v Nových Zámkoch a v Štúrove. Ako totiž hovorí zákon o štátnom jazyku, každá verejná informácia má byť dostupná v štátnom jazyku, pričom zákon umožňuje súbežné zverejnenie informácie v ľubovoľných cudzích jazykoch.
Organizátorom tábora hrozí za zverejnenie reklamy len v jazyku menšiny pokuta 1 659,69 eura, konanie voči nim totiž začala aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Dôvodom bolo, že ich propagačné materiály nespĺňali podmienky stanovené v jazykovom zákone.
„Tábor je najväčšou letnou univerzitou a festivalom maďarskej mládeže a študentov na Slovensku, preto sme svoje plagáty distribuovali výlučne v maďarskom jazyku,“ uviedol Czímer, jeden z organizátorov tábora. Ako dodal, priestupku sú si vedomí, no striktné dodržiavanie zákona im bránilo v uplatňovaní ich práv.
Podľa hlavného organizátora Gombaseckého tábora Örsa Orosza je jazykový zákon absurdný aj preto, že zakazuje, aby sa na národnostné zmiešanom území Slovenska oslovovala cieľová skupina podujatia v materinskom jazyku. V tomto prípade vedie rezort kultúry na základe podnetu zo strany Železníc SR dohľadové konanie.
Obvinenia z ohrozenia maďarskej kultúry a z nemožnosti osloviť svoju cieľovú skupinu v materinskom jazyku, či zo sťaženia podmienok na uskutočnenie podujatia sú podľa Natálie Nagyovej z ministerstva kultúry absurdné. „Zákony Slovenskej republiky umožňujú a zároveň garantujú príslušníkom národnostných menšín použitie ich jazyka nielen v súkromnom, ale aj vo verejnom styku,“ priblížila.
Ako zároveň pre agentúru SITA dodala, vo verejnom styku však musí byť takáto informácia zverejnená aj v slovenskom jazyku. Ten je podľa jej slov základným jazykom dorozumievania pre všetkých občanov SR, bez ohľadu na národnosť. „Okrem toho práve ich podujatie podporila vláda len za posledné dva roky v rámci podpory z dotačného programu Kultúra národnostných menšín sumou 28-tisíc eur,“ doplnila.
Organizátor Gombaseckého tábora bol povinný minimálne 15 dní pred realizáciou projektu poslať poskytovateľovi dotácie pozvánku či oznámenie o jeho konaní v slovenskom jazyku. Ako ďalej uviedol Tlačový odbor Úradu vlády SR, pozvánka obsahovala informácie o programe, termíne ako aj mieste konania. „Prijímateľ dotácie túto povinnosť splnil. Uplatňovanie zákona o štátnom jazyku je v gescii ministerstva kultúry,“ píše sa v stanovisku úradu vlády.
Ako uviedol Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv, rezort kultúry koná pravdepodobne v zmysle platného zákona, no je mimoriadne otázna motivácia takto prísneho výkladu a jeho aplikácie. „Obzvlášť v súčasnej dobe, keď sú ulice a elektronické médiá plné anglických slov v reklamách,“ poznamenal.
Propagácia podujatia, ktoré je v maďarskom jazyku a pre maďarskú menšinu je podľa jeho slov logická a absencia textu v slovenskom jazyku nikoho nepoškodzuje ani nenarúša verejnú komunikáciu či občianske spolužitie.
„Ak je príslušný zákon možné aplikovať i na takéto, podľa nášho názoru oprávnené prípady používania jazyka menšín, je treba zvážiť jeho zmenu,“ dodal Weisenbacher. Ako ďalej informoval, je totiž možné uvažovať o porušovaní kultúrnych práv národnostných menšín, ako súčasti tretej generácie ľudských práv.
Foto: Gombaszog.sk / V piatok popoludní diskutovala v Gombaseckom letnom tábore aj Zuzana Wienk (druhá z prava), šéfka mimovládnej organizácie Aliancia Fair Play 
Súvisiace články: Nicholson, Mikloško…
Video pozvánka

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery