Kto získa budovu č.19 na námestí?

Mesto sa už dlhší čas pokúša predať aj budovu na Námestí baníkov č. 19.
Tú chce kúpiť firma SCO – DELTA s.r.o. z Rožňavy, ktorá ponúka sumu len 270 010 €.
Podľa dôvodovej správy boli na kúpu tejto budovy s pozemkami doručené dve ponuky, o tej druhej dôvodová správa neuvádza žiadne informácie.
Ako sa v materiáloch k tomuto bodu ďalej uvádza, komisia na vyhodnotenie predmetnej verejnej súťaže vybrala ponuku spoločnosti SCO-DELTA s.r.o. Rožňava.
Mestská rada už na svojom zasadnutí 1. júla 2009 odporučila „predaj uvedenej nehnuteľnosti formou elektronickej aukcie s vyvolávacou cenou určenou podľa znaleckého posudku“.
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky taktiež už  začiatkom leta (30. júna 2009) odporučila „buď priamy predaj za cenu minimálne 400 000,- € (12 050 400,- Sk), alebo predaj formou aukcie za cenu minimálne 400 000,- € (12 050 400,- Sk)“.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26. novembra a 1. decembra 2009 schválilo „predaj prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže“.
Na predaj sú tieto nehnuteľnosti:
1., Prevádzková budova na Nám. baníkov č.19 v Rožňave
2., Administratívna budova na Letnej č.45 v Rožňave
3., Turistická ubytovňa na Šafárikovej č.19 v Rožňave
4., Pozemky na sídl. Juh v Rožňave
Na predaj je aj budova kina a pozemky na Marikovszkého ulici. Aukcia na predaj kina bola neúspešná, vyvolávacia cena bola určená vo výške 349 000 €. Pozemky v stanovenej minimálnej cene 100 000 € na Marikovszkého ulici sa taktiež nepodarilo predať.
 Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a regionálnej politiky 13. januára 2010 zobrala na vedomie informačnú správu a odporučila na predaj prebytočného majetku vybrať realitnú kanceláriu v Bratislave s tým, že podmienky stanoví mesto.
Mestská rada na svojom zasadnutí v stredu 20. jnauára odporučila zistiť, či je možný predaj predmetných nehnuteľností cez realitnú kanceláriu v Bratislave.
Dokument: Informačná správa o verejných súťažiach na predaj prebytočného majetku mesta
Súvisiace články: Naťahovali sa o dom v centre

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery