Konflikt záujmov v tom nevidia

DSCF1268Koncom augusta sme informovali, že v teplárenskej spoločnosti Stefe Rožňava (predtým Teko-R), ktorá patrí do skupiny Stefe SK, je naďalej členom dozornej rady zástupca primátora Rožňavy a šéf finančnej komisie zastupiteľstva Ondrej Bolaček (Nez.).
Pre náš portál argumentoval, že nie je v pracovnoprávnom vzťahu s mestom a v dozornej rade uvedenej spoločnosti pracoval v predchádzajúcom období aj napriek tomu, že nebol nominantom mesta ani žiadnej politickej strany pôsobiacej v mestskom parlamente.
Dôvody tejto pozície súčasného zástupcu primátora v uvedenej firme nás zaujímali aj u jej vedenia v Banskej Bystrici, to však bolo v tom čase na dovolenkách. V piatok nám Ivana Kesziová zo Stefe SK doručila odpoveď Miroslava Obšivaného, člena predstavenstva a zástupcu generálneho riaditeľa.
„Vzhľadom na predmet otázky si považujeme za svoju povinnosť informovať o obsahu svojej odpovede i zástupcov mesta, preto im odpoveď zasielame na vedomie,“ uviedla.
Obšívaný vo svojom stanovisku pripomína, že Stefe SK ako jediný spoločník v spoločnosti Stefe Rožňava na valných zhromaždeniach v zmysle spoločenskej zmluvy menuje a odvoláva členov dozornej rady a jej predsedu.
Filozofiou spoločnosti je podľa neho dobrá spolupráca s mestami, v ktorých pôsobia bez rozdielu, či sú vo firme spoločníkom alebo nie. „Najmä z pohľadu získavania informácií o požiadavkách, názoroch a problémoch občanov mesta v oblasti zásobovania teplom a teplou vodou.“
„Pán Bolaček, ako dlhoročný člen dozornej rady, práve na jej zasadnutiach v Rožňave aktívne prezentuje postoje a potreby našich odberateľov tepla a poukazuje na prípadné problémy, ktoré sa vyskytujú pri našich investičných akciách, napr. vhodné úpravy terénu po rozkopávkach,“ argumentuje ďalej.
Podľa slov Obšívaného pri tvorbe investičného plánu a údržby nastoľuje Bolaček požiadavky odberateľov a mesta prezentovaním oblastí, do ktorých by mali investovať, „aby bola zaistená maximálna spokojnosť občanov mesta a napĺňali sa ciele tepelnej koncepcie mesta Rožňava, v ktorej má mesto nezastupiteľnú funkciu.“
Účasť Bolačeka v dozornej rade nepovažujú za konflikt záujmov. „Práve naopak, zlepšuje pôsobenie našej spoločnosti v meste Rožňava.“ Na doplňujúcu otázku, prečo si vybrali práve jeho v takmer 20-tisícovom meste, Obšívaný odpovedal: „Pán Bolaček bol vo funkcii člena dozornej rady viac rokov, poznal operatívne fungovanie spoločnosti a s jeho prácou sme boli spokojný.“
Zákon je k poslancom liberálny
“Právne postavenie zástupcu primátora dlhodobo vnímam ako problém. Keď sa to zástupcom hodí, tvária sa ako primátori, inokedy zasa ako poslanci,” uviedol na margo veci politológ Ivan Rončák z Transparency International Slovensko. V prípade poslancov podľa neho zákonodarca volil liberálnejší model vysporiadania sa s konfliktom záujmov, keď poslancom podnikať a byť v orgánoch firiem nezakázal, ale musí sa o tom vedieť.
Mesto svoj obchodný podiel vo firme predalo v roku 2011. Stalo sa tak na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva bez priameho televízneho prenosu mestskej televízie. Za predaj podielu mesta v ziskovej firme  hlasovali Pavol Burdiga, Dušan Pavlík – medzitým už konateľ STEFE Rožňava, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák, Ľudovít Kossuth, František Focko a Roman Ocelník.
Výhodnosť predaja spochybnil v protokole o výsledku kontroly aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý okrem iného konštatoval, že mesto nepostupovalo pri nakladaní s majetkom v prospech rozvoja mesta a jeho občanov.
Foto & Video: Archív infoRoznava.sk / Rokovanie o predaji podielu mesta v spoločnosti Teko-R (dnes Stefe Rožňava) v máji 2011

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery