Končia projekt pre deti a mládež

Združenie občanov pre regionálne aktivity (ZORA) realizovalo projekt s názvom „Motivačný program pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením “, ktorý smeroval k vytváraniu predpokladov na priblíženie k trhu práce u detí a mládeže.
Ako nás informovala Diana Némethová zo združenia, cieľovou skupinou boli predovšetkým žiaci základnej školy na ulici Zlatá v Rožňave, najmä zo sociálne znevýhodnených rodín.
V priebehu školského roka 2010/2011 absolvovali žiaci aktivity na rozvoj životných zručností. Individuálnym prístupom učiteľov získavali deti reálne výsledky pre dosahovaní svojich cieľov stanovených v individuálnom pláne rozvoja.
Podporu pre rozvoj životných zručností 90 detí poskytli aj tri turnusy Letných motivačných kurzov. V príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Poniklec v okrese Brezno, zážitkovou formou umožnili kurzové aktivity cieľovej skupine získať nové poznatky o histórii, kultúre a spôsobe života niektorých národnostných menších žijúcich na Slovensku.
V krúžku tvorivej dielne, zameranej na prácu s hlinou pri hrnčiarskom kruhu si žiaci osvojovali manuálne zručnosti. Aktivity kurzov prihliadali aj na to, aby sa účastníci priblížili k tolerantnému a multikultúrnemu vnímaniu sveta.
Druhou cieľovou skupinou projektu bola mládež pred nástupom na trh práce zo Strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Dvadsať študentov sa na motivačných kurzoch projektu naučilo ako a kde sa môžu uchádzať o prácu, ako si napísať životopis a motivačný list, ale hlavne si naživo preskúšali nainscenovaný pracovný pohovor.
Bez takejto prípravy si študenti končiacich ročníkov len ťažko hľadajú prácu. Kurzy im mali pomôcť zorientovať sa na súčasnom trhu práce a nadobudnúť základné zručnosti nevyhnutné pri umiestnení.
Združenie občanov pre regionálne aktivity realizuje projekt vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Aktivity projektu končia v septembri 2011.
Foto: ZORA

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery