Komu slúži mestská televízia?

DSCF9319(Priebežne aktualizované) Mesto Rožňava zverejnilo 1. augusta na svojich stránkach Zmluvu o vytvorení a odvysielaní audiovizuálneho diela, na základe ktorej bude mestská televízia RVTV dodávať mestu program.
Za mesto dokument koncom júla podpísal primátor Pavol Burdiga (Most-Híd), za televíziu pripojila svoj podpis Alžbeta Palcsóová, súčasná konateľka Mestského televízneho štúdia – firmy, ktorá je v 100 % vlastníctve mesta. Konateľkou sa stala potom, čo z postu odstúpil Gabriel Borzy, dnes už poslanec zastupiteľstva, pričom boli opätovne zmenené podmienky vzdelania – na účasť vo výberovom konaní stačila znova už len stredná škola.
Nutnosť vyhlásiť verejné obstarávanie a s jeho víťazom na túto službu uzavrieť zmluvu vyplynula z nedávnej kontroly Národného kontrolného úradu, ktorý absenciu dokumentu rožňavskej samospráve vytkol.
„Mesto Rožnava tým, že obstaralo služby televíznych prenosov a odvysielanie regionálneho magazínu na základe zmluvy (pozn. red.: z r. 2006), v ktorej chýbali podstatné náležitosti a tým, že výber dodávatela služby nebol zrealizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, použilo verejné prostriedky nehospodárne,“ stojí okrem iného v protokole o výsledku kontroly.
Aktuálna zmluva má tieto nedostatky eliminovať, avšak mesto si v nej zároveň posilnilo pozíciu vo vzťahu k samotnému obsahu vysielania.
„Schvaľovanie obsahovej stránky vysielania bude uskutočňovať poverený zástupca odberateľa — samostatný odborný referent pre kultúru,“ uvádza sa v čl. II, odsek 3 zmluvy.
Hneď v ďalšom odseku je uvedené: „V prípade výhrad odberatera ku kvalite práce autora príspevku dodávateľa sa zmluvné strany zaväzujú riešiť takúto situáciu predovšetkým dohodou.“
Kovács odstúpil z postu šéfa Dozornej rady RVTV 
Svoj odmietavý postoj k zmluve s takýmito ustanoveniami dnes zaujal poslanec Radoslav Kovács (Nez.) – v podateľni mestského úradu podal abdikáciu z postu predsedu trojčlennej dozornej rady RVTV.
Svoje dôvody vysvetlil na svojom blogu, kde okrem iného uvádza: „Už pôvodný návrh zmluvy obsahoval niekoľko ustanovení, ktoré podľa môjho názoru zásadne obmedzovali prácu verejnoprávneho média a slobodu prejavu jeho redaktorov.“
Opisuje situáciu, keď bol ako poslanec a člen DR zatlačený do časovej tiesne: v piatok 21. júna večer dostal text zmluvy, ktorá mala byť už v pondelok podpísaná. „Keď sa nám v priebehu víkendu v DR podarilo sformulovať vyššie priložený výstup, termín podpisu sa z pondelka presunul do doby, kedy si naše pripomienky bude môcť naštudovať “druhá strana”.“
Druhýkrát sa dostal do časovej tiesne 26. júla, keď obdržal ďalší návrh zmluvy s tým, že podpísaná musí byť do konca júla, v opačnom prípade bude musieť byť zrušené verejné obstarávanie na poskytnutie audiovizuálnej služby.
Taký postup nepovažuje za štandardný, vhodný, ani hodný dôležitosti uzatváraného kontraktu. „Práve naopak, navodzuje pochybnosti o tom, či pri tvorbe zmluvy boli na prvom mieste záujmy samosprávy. Tej samosprávy, ktorú tvoria obyvatelia tohto mesta a ktorí sú v skutočnosti tí, ktorí si prevádzku rožňavskej televízie a v konečnom dôsledku aj Mestského úradu platia.“
Podľa jeho názoru vedenie mestského úradu nemá právo takýmto spôsobom vstupovať do činnosti média, ktoré je z podstatnej časti financované z verejných zdrojov.
V žiadnom prípade to podľa neho neznamená, že volení zástupcovia samosprávy majú právo určovať, čo všetko bude musieť byť týmto médiom zdokumentované a odvysielané.
„Toto považujem za bezprecedentný zásah do fungovania verejnoprávneho média, ktorý môže už v blízkej budúcnosti zlákať tých, ktorí sú – alebo neskôr budú – pri moci, aby vstupovali so svojimi požiadavkami do priestoru, v ktorom nemajú čo robiť,“ uvádza v závere.
Ďalší člen Dozornej rady mestskej televízie, poslanec Dionýz Kemény (Nez.) s tým až tak veľký problém nemá. „DR sa k návrhu zmluvy mala možnosť vyjadriť, to aj urobila. Z môjho pohľadu je to OK,“ uviedol stručne.
„Pokiaľ viem, je to mestská televízia a nie komerčná a tak si myslím, že mesto má právo schvaľovať obsahovú stránku,“ reagoval na našu otázku poslanec Peter Marko (OKS, šéf komisie výstavby.
 „Alebo cez túto televíziu je možné aj proti mestu akože?“, spýtal sa. Pripomenul, že existuje dobre fungujúca Dozorná rada televízie, ktorá má plné právo obhajovať veci a upozorňovať na nedostatky.
„Spôsob prípravy zmluvy je škandalózny, zmluva samotná, podľa ktorej úradník mestského úradu (!) „schvaľuje“ obsah vysielania je ako z pred roku 1989. Je absolútne neprijateľná,“ napísal nám poslanec Matúš Bischof (OKS).
Ako dodal, vyjadrenie kolegu Marka k veci je preňho hlbokým sklamaním.
Podľa neho mesto napriek tomu, že si objednáva vysielanie za peniaze daňových poplatníkov, nie primátora, prednostu či úradníka, nesmie zasahovať do obsahu tak, že „bude schvaľovať“ obsah vysielania.
„Áno, mestská televízia má povinnosť ísť aj proti „mestu“, ak vidí nespravodlivosť, porušenie zákona, či inú skrivodlivosť. Novinár totiž musí slobodne konať, bez vonkajšieho zásahu,“ dodal ďalej.
Z postupu mestského úradu vyjadril rozčarovanie, jeho konanie je podľa neho v priamom rozpore s étosom transparentnosti.
„Uvedenú formuláciu považujem za neštandardnú. RVTV má schválenú programovú štruktúru a ak si Mesto Rožňava chcelo zabezpečiť, aby RVTV pokrývala isté spoločenské udalosti v meste (napr. Dni mesta a pod.), mala tieto požiadavky uviesť do podmienok verejného obstarávania,“ komentoval zmluvu poslanec Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva.
Podľa neho je poverenie „schvaľovaním obsahovej stránky vysielania“ úradníka z MsÚ závanom z čias totality, keď o tom, čo môže a lebo nemôže ísť do médií, rozhodovali cenzori, aj keď za komunizmu sa tak nevolali).
„Nerozumiem tiež vyjadreniu kolegu Marka. Úlohou médií – bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo verejnoprávne, je pravdivo a objektívne informovať občanov. Aj o chybách, ktorých sa vedenie mesta – či už primátor, poslanci alebo úradníci, dopustí,“ uzavrel.
Pozn. red.: Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj niektorým ďalším poslancom (Ján Lach, Dušan Pollák, Ondrej Bolaček, Karol Kováč, Gabriel Borzy, Zoltán Beke), v prípade, že nám ho zašlú, radi ho sem doplníme.
Foto & Video: Archív infoRoznava.sk
Dokument:
Zmluva o vytvorení a odvysielaní audiovizuálneho diela
Uznesenie DR k návrhu Zmluvy o vytvorení a odvysielaní audiovizuálneho diela
Súvisiace články: Médiám hrozia za pravdu, nie za lož
Tom Nicholson o médiách počas Gombaseckého letného tábora v Krásnohorskom Podhradi – 20. 7. 2013

Alžbeta Palcsóová, konateľka RVTV, o neodvysielaní priameho prenosu z rokovania zastupiteľstva tesne pred doplňujúcimi voľbami primátora  – 25. 10. 2012

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli