Pre koho je toto mesto, komu patrí jeho verejný priestor

Občianske združenie OTVOR DVOR realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa projekt „Verejné priestory naživo“.

„Od augusta 2018 do novembra 2019 budeme realizovať pre verejnosť prednášky, diskusie, workshopv a infodni, týkajúce sa verejného života v meste, a to za účasti odborníkov na jednotlivé témy,“ spresnil Rado Kovács z o. z. Otvor Dvor.
Štruktúra projektu vychádza z predpokladu súčasnej slabej aktivity obyvateľov vo verejnom priestore mesta a nízkej informovanosti o možnostiach jeho skvalitňovania a jeho prepojenia na kvalitu a odbornú zdatnosť vedenia samosprávy.
Z toho dôvodu sú prednášky, diskusie a workshopy usporiadané tak, aby ich účastníci dostali možnosť získať dostatok relevantných informácií, možnosť zosieťovať sa, informovane sa rozhodovať pri voľbách a následne spoločne pod odborným vedením pripraviť a zrealizovať intervencie do verejného priestoru mesta.
„Zároveň špeciálnou pozornosťou, venovanou prvovoličom, chceme dosiahnuť ich zapojenie do pretvárania verejného priestoru samosprávy ako rovnocenných partnerov s ostatnými skupinami obyvateľov,“ dodal.
Tieto augustové podujatia sú prvé v rámci projektu Verejné priestory naživo (VPN), v septembri budú nasledovať ďalšie podujatia zamerané na politologické a ekonomické témy.
Organizátorom podujatí (celého projektu VPN) je občianske združenie Otvor dvor.
Prvé podujatie sa uskutoční v stredu 22. augusta od 18 h., keď s prednáškou „Pre koho je toto mesto“ vystúpi ing. arch. Erika Horanská. Vo štvrtok 23. augusta v rovnakom čase budú na tému „Komu patrí verejný priestor mesta“ diskutovať ing. arch. Erika Horanská, mgr. art. Barbora Šajgalíková a JUDr. Vladimír Pirošík.
Udalosť nájdete aj na fejsbúkovej stránke združenia Otvor dvor.
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, ktoré spravuje o. z. Otvor Dvor, pripravuje vo svojich priestoroch na koniec augusta goticko-barokovo-kláštorný večer. Podujatie je súčasťou III. ročníka vedeckej konferencie NA GOTICKEJ CESTE, ktorú organizuje o. z. Gotická cesta.
PROGRAM – 31. augusta 2018: 
20:00 „prechádzka po Kláštore“  (komentovaná prehliadka)
20:45 „rozbiehanie Kláštora a Gotickej cesty“ (diskusia o formách aktívneho občianstva)
21:30 „pocta baroku“ (koncert ANTICO MODERNO – duo Andrej Turčin, František Kubiš)
Ilustračné foto: FB stránka Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery