Kartel štyroch stavebných firiem

Rada Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ako odvolací orgán, potvrdila protizákonné konanie štyroch stavebných spoločností pri uzatvorení kartelovej dohody vo verejných obstarávaniach. Ako vo štvrtok informoval PMÚ, v tomto prípade udelil pokuty vo výške takmer 391 tis. eur ešte v júli 2014.
Predmetom verejných obstarávaní bola rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Rožňave za vyše 2 mil. eur. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu. Firma J.P.-STAV, spol. s r. o. Rožňava dostala pokutu 158 783 eur, GMT projekt, spol. s r. o. Bardejov 148 981,70 eur, Vertikal – SOLID, s. r. o. Rožňava 43 657 eur a Ing. Vladimír Maduda PLYSPO z Rožňavy 39 539,60 eur.
Podnikatelia podľa rozhodnutia Rady PMÚ koordinovali svoj postup so zámerom zosúladiť svoje cenové ponuky a účasť vo verejných obstarávaniach.
„Preukázanie koordinácie účastníkov kartelovej dohody bolo založené prevažne na nepriamych dôkazoch, a to spôsobe stanovenia cien, zhodných nepravidelnostiach a nedostatkoch v cenových ponukách a existencii nesprávnych prepočtov, ako i na informáciách poskytnutých v rámci programu zhovievavosti,“ uviedla Andrea Wilhelmová z odboru predsedu PMÚ.
Proti rozhodnutiu rady nie je možné podať riadny opravný prostriedok.
Jeden z účastníkov konania podľa PMÚ využil program zhovievavosti, tzv. leniency program, a poskytol ďalšie dôkazy o protiprávnom konaní. Na základe toho mu bola znížená pokuta o 40 % a získal imunitu zo zákazu účasti na verejných obstarávaniach.
„Dvaja účastníci konania využili inštitút urovnania, na základe ktorého im bola znížená pokuta o 30 %. Urovnaním priznali títo podnikatelia svoju účasť na kartelovej dohode a prevzali za svoje konanie zodpovednosť,“ dodala Wilhelmová.
Podmienky využitia inštitútu programu zhovievavosti umožňujú, aby sa účastník kartelovej dohody mohol úplne vyhnúť pokute alebo dosiahol jej zníženie do výšky 50 %.
Zdroj: SITA Ilustračné foto: Pixabay.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery