Karin Cseh už v TIC nešéfuje

DSCF9383Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci okrem iného schvaľovali plnenie a zmenu rozpočtu Turistického informačného centra.
Podľa predložených podkladov navštívilo TIC za prvý polrok 3035 návštevníkov, najviac zo Slovenska (61 %), z Maďarska 14 % a z Česka 12 %. Podiely návštev z iných krajín neprekročili dvojciferné číslo.
V prvom polroku TIC Rožňava zabezpečilo propagáciu mesta formou účasti na veľtrhoch cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013, Utazás 2013 Budapest a Menjünk világgá 2013 Miskolc.
Zisk z predaja tovaru (kníh, máp, suvenírov) oproti rovnakému obdobiu minulého roka podľa dôvodovej správy výrazne vzrástol. Mierne narastol aj zisk z predpredaja vstupeniek na kultúrne a športové podujatia.
V prípade zmeny rozpočtu do konca roka 2013 poslanci schvaľovali zníženie funkčného platu riaditeľky TIC celkom o 670 Eur. Ostatné položky rozpočtu TIC ostali zhodné s predkladaným rozpočtom na júnovom rokovaní zastupiteľstva.
V mesiacoch jún a august poskytla samospráva Turistickému informačnému centru príspevok v celkovej výške 6 tisíc Eur. Celková výška požadovaných prostriedkov od mesta by mala podľa Karin Cseh dosiahnuť v tomto roku vyše 38 tisíc Eur.
Poslanec Dionýz Kemény (nez.) v diskusii namietal, že nebolo predložené stanovisko dozornej komisie.
„38 tisíc je presne tá suma, ktorú sme pri tvorbe rozpočtu nechceli,“ dôvodil zástupca primátora a šéf finančnej komisie zastupiteľstva Ondrej Bolaček (nez.). Do najbližšieho rokovania zastupiteľstva navrhol poskytnúť pre TIC už len 5 tisíc Eur.
Poslanec Ivan Kuhn (OKS) pripomenul, že podporil verejnú obchodnú súťaž na činnosť TIC, dvakrát sa však nikto neprihlásil. „Jednoznačne z toho vyplýva, že sa to nedá robiť efektívnejšie, je to stratová činnosť. Ak chceme podporiť cestovný ruch v regióne, potrebujeme TIC.“
„Ukázalo sa, že nie je v širokom okolí nikto, kto by to vedel robiť lepšie,“ podporil ho Radoslav Kovács (nez.). Podľa neho je nefér sa ďalej zbavovať zodpovednosti za TIC.
Do diskusie sa v tej chvíli zapojila aj Karin Cseh: „Chcela by som vám oznámiť, že môj pracovný pomer v TIC bude v priebehu niekoľkých dní skončený, deje sa to na moju vlastnú žiadosť.“
„Na tomto mieste by sa patrilo poďakovať riaditeľke za naozaj heroickú činnosť v podmienkach, aké jej boli vytvorené,“ poznamenal poslanec Matúš Bischof (OKS). Doterajšie kroky zastupiteľstva označil skôr ako pokus o zrušenie TIC.
Poslanci schválili pozmeňujúci návrh poslancov Kuhna a Bischofa, podľa ktorého zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu TIC na rok 2013 s tým, že ju zahrnie do najbližšej zmeny rozpočtu mesta. Za boli 9-ti poslanci, proti piati, jeden sa zdržal.
„Vedením Turistického informačného centra je poverená Monika Gecelovská. Nasledujúcim krokom je vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa tejto mestskej organizácie,“ potvrdil nám hovorca mesta Peter Gallo.
Dokument –
Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 30.6.2013
Návrh na zmenu rozpočtu TIC Rožňava 2013
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Zistenia kontrolórky v TIC
MZ Rožňava o rozpočte mestských organizácií

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli