V Jasanime už šéfuje tajomníčka Petrová

Novou riaditeľkou Domova sociálnych služieb Jasanima v Rožňave je od 1. novembra Margita Petrová, tajomníčka okresnej organizácie strany Smer-SD. V zariadení pracovala krátko predtým ako právnička, výberového konania, vyhláseného v polovičke augusta, sa zúčastnila ako jediná uchádzačka.
Strana Smer-SD má v 57-člennom krajskom parlamente najsilnejší klub – 26 poslancov, o výbere rozhodovala 5-členná výberová komisia, určená predsedom KSK Zdenkom Trebuľom (Smer-SD). Členom sociálnej komisie krajského zastupiteľstva, ktorej zástupcovia boli vo výberovej komisii a pod ktorú zariadenie patrí, je aj Ján Babič, okresný šéf strany Smer-SD.
Predchádzajúca riaditeľka Kristína Cibríková požiadala listom 5. augusta 2011predsedu KSK o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Jej žiadosti bolo vyhovené a od 1. septembra bola poverená riadením do vymenovania nového riaditeľa Margita Petrová, zamestnankyňa zariadenia.
Podmienky konkurzu boli zverejnené na web stránke úradu, úradnej tabuli KSK a úradnej tabuli zariadenia 15. augusta 2011, termín uzavretia prihlášok bol stanovený na 30. augusta do 11.00 hodiny.
V dôvodovej správe, predloženej poslancom KSK, bolo o jedinej uchádzačke v konkurze okrem iného uvedené: „Prax v sociálnej oblasti získala najmä ako riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR v Rožňave. V rokoch 1997 až 2007 pôsobila ako súkromná podnikateľka, ktorá poskytovala právne poradenstvo pre vtedajší Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rožňave. Zároveň pôsobila ako hlavná kontrolórka pre niekoľko obcí a tiež vo viacerých funkciách, napr. ako vedúca právneho oddelenia a zástupkyňa prednostky Obvodného úradu v Plešivci a ako vedúca právneho oddelenia Okresného komunálneho podniku. Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie riaditeľky zariadenia.“
Zariadenie Jasanima vzniklo v roku 1962 v Jasove ako Domov dôchodcov, ktorý bol neskôr premenovaný na Ošetrovací ústav. Od roku 1983 pôsobil Ošetrovací ústav ako Domov dôchodcov a Ústav sociálnych služieb. Od 1. apríla 1991 došlo k zmene, na základe ktorej Okresný úrad Košice – okolie zriadil Ústav sociálnych služieb ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Zriaďovateľom Ústavu sociálnych služieb sa stal s účinnosťou od roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Od 1. júla 2002 sa stal zriaďovateľom Ústavu sociálnych služieb už ako Domova sociálnych služieb Jasov a Kráľovce Košický samosprávny kraj. Od januára 2004 je sídlom zariadenia Rožňava – areál nemocnice.
Ilustračné foto: Archív InfoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali