Hromadnou pripomienkou chcú zlepšiť uplatňovanie infozákona

Posilniť právo občanov na informácie a zlepšiť podmienky pre uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v praxi chce skupina 72 občanov. K novele infozákona z dielne ministerstva spravodlivosti vypracovali hromadnú pripomienku, ktorú je možné podporiť do štvrtka na stránke Changenet.sk.
Medzi 72 iniciátormi a úvodnými signatármi hromadnej pripomienky je viac ako 30 poslancov obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, dvaja starostovia, jedna hlavná kontrolórka obce, zástupcovia mimovládnych organizácií a viacerých občianskych iniciatív, ale aj novinári, redaktori a editori webových portálov,  vrátane troch Rožňavčanov – poslancov MZ Rožňava Ivana Kuhna a Matúša Bischofa, a Bela Heflera, šéfeditora portálu infoRoznava.sk.
V hromadnej pripomienke okrem iného navrhujú zverejňovanie všetkých materiálov určených na rokovanie obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev a ich komisií a rád, nielen návrhov všeobecne záväzných nariadení a uznesení zastupiteľstiev. Signatári chcú ďalej zachovať povinnosť obcí a miest zverejňovať informácie o všetkých objednávkach a faktúrach. Zároveň chcú zaviesť povinnosť pre všetky obce, ktoré majú web, zverejňovať na ňom informácie.
Signatári ďalej chcú, aby sa povinne zverejňovali informácie o opatreniach samosprávy k výsledkom kontrol a protestov prokurátora, nielen samotné informácie o kontrolách a protestoch prokurátorov. Navrhujú tiež povinné zverejňovanie informácií, ktoré boli sprístupnené na základe žiadosti a zverejňovanie informácií na weboch natrvalo. Iniciátori chcú docieliť aj zúženie rozsahu výnimiek z povinnosti sprístupniť informácie (zvukové záznamy z rokovaní orgánov, informácie od iných osôb, ochrana práva duševného vlastníctva).
Ako sa uvádza v tlačovej správe, návrh novely podľa iniciátorov hromadnej pripomienky obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré zlepšia uplatňovanie práva na informácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatňovaním infozákona objavujú. Návrh novely však obsahuje aj niektoré zmeny, ktoré sú síce pozitívne, ale nedostatočné a sú nevyužitou šancou na zásadné zlepšenie obsahu zákona.
Niektoré ministerstvom navrhované zmeny sú dokonca krokom späť a zhoršia podmienky pre uplatňovanie práva na informácie, alebo prinajmenšom hrozí, že umožnia zlý výklad zákona, myslia si signatári.
Ministerstvo spravodlivosti dalo kompromisnú novelu infozákona do pripomienkového konania 20. februára. Navrhované zmeny sú výsledkom práce skupiny, v ktorej boli aj zástupcovia tretieho sektora a Združenia miest a obcí Slovenska. Na novele pracovali vyše dvoch rokov.
Podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca navrhované zmeny zachovávajú súčasný štandard, ale zároveň odstraňujú aplikačné nedostatky pri získavaní informácií. Podľa ministra v mnohých oblastiach ide novela dokonca dopredu a stanovuje jasné rámce, keďže niektoré rozhodnutia Najvyššieho súdu SR smerovali k zužovaniu informačnej povinnosti a vracali infozákon do obdobia spred 15 rokov.
Svoj podpis môžete pripojiť na stránke Changenet.sk: Hromadná pripomienka k novele infozákona 
Zdroj: SITA Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Čitateľská súťaž: Auto na víkend, navigácia, usb kľúče, knihy…
Bezplatná občianska inzercia, kliknite sem a vyskúšajte: Bazár.infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery