Hovorili aj o "vševedkoch"

Bez názvuNa júnovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa poslanci zaoberali okrem iného aj návrhom na zriadenie Pamätníka baníckej práce.
Bod poslancom predložila Erika Mihalíková, prednostka mestského úradu, opierajúc sa pri tom aj o skoršie uznesenia zastupiteľstva z decembra 2003 a z novembra 2004, ktoré s vybudovaním pamätníka rátajú.
Aktuálnym sa téma stáva práve teraz v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou časti historického námestia.
Ako uviedla prednostka, predložený návrh neodporučila schváliť komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií, pretože zámer zasahuje do stavby„Rekonštrukcia námestia a Šafárikovej ulice“, čo by bolo v rozpore s pravidlami grantu z európskych fondov, ktoré mesto na túto stavbu dostalo.
Zámer podľa komisie nemá zatiaľ finančné krytie, neprebehla verejná diskusia k nemu a taktiež nebola realizovaná verejná súťaž na vypracovanie architektonického riešenia.
Naopak, komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku materiál odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť vybudovanie pamätníka baníckej práce.
Do diskusie sa zapojil aj predseda Gemerského baníckeho spolku „Bratstvo“ Arpád Kavečanky. „Keď žijeme v tomto našom krásnom meste a mesto sa dostalo na tú úroveň práve z toho baníctva, mali by sme rozmýšľať, čo tu zveľadiť a nie opak – hádzať polená.“
Primátor Pavol Burdiga (Most-Híd) poslancom vysvetlil, že prípadná inštalácia pamätníka nie je nijako limitovaná ukončením prebiehajúcej rekonštrukcie námestia.
„Z môjho úplne laického pohľadu umiestnenie pamätníka je nevhodné, pretože ten priestor v centre námestia zvládne určité množstvo a kvalitu artefaktov a mne sa zdá, že toto nie,“ zapojil sa do diskusie poslanec Radoslav Kovács (Nez.). Prihováral sa zachovanie voľného zeleného priestranstva a ako alternatívu navrhoval pamätnú tabuľu.
Primátor v tejto súvislosti ďalej podotkol, že pamätník partizána Tótha bude premiestnený „do iného priestoru“.
„Nechcem nikoho uraziť, ako dejepisár som o histórii mesta dostatočne informovaný, učím o tom svojich žiakov, ale ja som si zprvu myslel, že toto je žart,“ nedal si servítku pred ústa poslanec Matúš Bischof (OKS).
„Najradšej by som to zmietol zo stola a dal tento návrh kompletne prepracovať, vrátane vizualizácií a verejnej diskusie, či vôbec ľudia takéto niečo v meste chcú,“ dodal ďalej. Pripomenul, že v meste už sú objekty, ktoré baníctvo pripomínajú, ako napr. samotné Banícke múzeum, či banícka fontána.
„Celý tento návrh pokladám za nezmyselný a počiarkujem, stále som ostal diplomatický,“ uviedol Bischof na záver.
Svoje záporné stanovisko odprezentoval v diskusii aj poslanec Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva: „Neviem si predstaviť, čo by na našu adresu povedali občania mesta, vrátane bývalých baníkov, keby sme namiesto opravovania chodníkov a ciest stavali pamätník.“ 
„Myslím si, že práca baníkov si zaslúži omnoho dôstojnejší pomník, než to vyznie z vypracovaného dokumentu,“ zapojil sa do diskusie poslanec Zoltán Beke (Nez.). Pripomenul, že úcta baníctvu už bola daná tým, že najvýznamnejšie námestie mesta bolo premenované na banícke.
„Od toho väčší hold nie je možné dať baníctvu a že sa tam umiestní socha, to je len na spestrenie námestia, ale nech je to potom dôstojné umelecké dielo, ktoré bude pýchov baníkov ale aj obyvateľov Rožňavy a okolia,“ zdôraznil Beke.
Podporil stanovisko komisie výstavby a navrhol vypísať verejnú obchodnú súťaž na vypracovanie projektu vyhotovenia umeleckého diela. K návrhom by sa potom podľa neho mala vyjadriť verejnosť a mesto by malo zorganizovať finančnú zbierku na realizáciu pamätníka.
„Som sa až hanbil, keď som šiel vlani do Chomutova. Pri vstupe do mesta nás vítal veľký pútač s textom Víta vás banícke mesto Chomutov. Keď príde turista do Rožňavy, tak ho víta hocičo, len nie banícky symbol. Nedozvie sa, že došiel do baníckeho mesta,“ vystúpil v diskusii poslanec Ján Lach (Nez.).
Ako ďalej uviedol, na námestí je toho už dosť, preto za vhodnejšie miesto pre umiestnenie pamätníka považuje stred kruhovej križovatky pred hotelom Kras.
„Myslím si, že títo dvaja vševedkovia, ktorí to uviedli, nech prídu hovoriť o tom po šiestich rokoch školy a 30-tich rokoch praxe, čo je alebo nie je estetické, alebo výtvarné,“ vstúpil razantne do diskusie tvorca návrhu architekt Ján Rusnák (na fotke).
Pred poslancami argumentoval, že návrh pamätníka i jeho umiestnenie prerokoval s pamiatkarmi. „Ako viete, v podstate celá koncepcia riešenia námestia je moja a to je súčasť tej koncepcie. Ja tu mám aj modelček a je škoda, že komisia výstavby nás neprizvala na rokovanie. Tie veci, ktoré tam oni uviedli, sú totálne nezmysly. Neviem, z koho máte poskladanú komisiu výstavby, ale je to tak ako hovorím.“ 
Dlhodobú nefunkčnosť baníckej fontány pred bývalým Domom služieb pripomenul aj Ernest Schuller, exnáčelník mestskej polície. „Bývalému primátorovi Kardošovi som v minulosti povedal, že by to bolo dobré dať doporiadku. Ako vidíme, dodnes to dávame doporiadku, tak si ctíme svoje tradície. Bolo by načase, aby sme sa konečne zobudili.“
Poslanci väčšinou hlasov neschválili návrhy poslanca Bekeho – verejná súťaž, verejná diskusia a verejná zbierka (4 za:Beke, Kuhn, Lach, Motyka, 6 proti: Bischof, Focko, Kemény, Kovács, Ocelník, Pollák, 2 sa zdržali: Džačár, Kossuth, 1 nehlasoval: Laco).
Naopak, pozmeňujúci návrh poslanca Lacha – verejná zbierka a dary na vybudovanie pamätníka, boli do predloženého návrhu uznesenia schválené (7 za: Džačár, Focko, Kemény, Lach, Motyka, Ocelník, Pollák, 4 proti: Beke, Bischof, Kovács, Kuhn, 1 sa zdržal: Kossuth, a 1 poslanec nehlasoval: Laco).
Poslanci tak väčšinou hlasov schválili vybudovanie navrhnutého pamätníka na Námestí baníkov v Rožňave s rozpočtom vyše 6 tisíc eur.
Na rokovaní neboli prítomní poslanci Marko, Bolaček, Kováč a Borzy.
Dokument: Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave
Foto & Video: infoRoznava.sk / Architekt Ján Rusnák ukazuje poslancom model pamätníka.
O pamätníku baníckej práce diskutovali aj Arpád Kavečanky z baníckeho spolku Bratstvo a autor diela architekt Ján Rusnák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery