Horník: Zverejníme dlžníkov mesta

Podľa vzoru, ktorý nedávno iniciovala samospráva mesta Rožňava, kde zverejnila na svojej oficiálnej stránke zoznam dlžníkov, sa podobná iniciatíva objavila aj v Dobšinej.
Mnoho obyvateľov sa pýtalo na zverejnenie dlžníkov priamo na mestskom úrade, ale časté otázky v danej veci sme našli aj v našej redakčnej pošte.
Preto sme sa dohodli na termíne rozhovoru s primátorom mesta Karolom Horníkom, ktorý nás prijal vo svojej kancelárii a ochotne nám odpovedal na všetky otázky.
„Čo sa týka zverejňovania dlžníkov tak z 95 % sú to u nás Rómovia. Zväčša im je ale jedno či to bude visieť na veľkoplošnej obrazovke v strede námestia, alebo to bude v hocijakom denníku. Niektorí skutočne nemajú z čoho platiť pretože to čo dostanú v lepšom prípade investujú do rodiny, ale v mnohých prípadoch prepijú v pohostinstvách,“  – vykreslil situáciu primátor.
Na našu otázku ohľadne možnosti zverejňovania dlžníkov mesta reagoval slovami: “ Práve včera, teda 21. septembra 2011, sme hovorili na zasadaní mestskej rady, že v zmysle zákona vyskúšame, či zverejnenie dlžníkov, neplatičov bude mať pozitívny efekt v tom, že sa spamätajú a začnú si plniť svoje povinnosti voči mestu Dobšiná.“
Už teraz, ale mesto podľa našich informácii svoje pohľadávky voči neplatičom rieši v mnohých prípadoch prostredníctvom exekútorského úradu. „Samozrejme ako aj doteraz zákonným spôsobom vymáhať tieto pohľadávky budeme a to hlavne exekučne a natvrdo. Mesto z tých daní žije, chce sa rozvíjať a realizovať mnohé veci, ale bez peňazí sa to nedá. Do úverov už nepôjdeme, lebo situácia je veľmi zložitá v rámci celého Slovenska,“ priznal primátor situáciu mesta, ktorú musí samospráva vyriešiť.
Spýtali sme sa aj na termín zverejnenia dlžníkov mesta a dozvedeli sme sa nasledujúce informácie. „ Na mestskej rade sme sa dohodli, že jednak fyzické osoby, ale aj právnické osoby, ktorí sú neplatiči budú visieť na našej stránke mesta a udeje sa to už v priebehu prvého polroku roku 2012. Musí prejsť istý proces aby sme mohli zoznamy zverejniť. Dlžníci samozrejme budú predom vyzvaní na vyrovnanie pohľadávok a ak tak neučinia nájdu sa na verejnom zozname dlžníkov.  V najbližšom čísle mestský novín taktiež vyjde článok, ktorý sa tým bude zaoberať.“
Či sa zverejnenie dlžníkov mesta osvedčí, ukáže až čas, ale mnohí obyvatelia túto možnosť vítajú. Dlžníkom tak nezostáva nič iné, iba si svoje pohľadávky voči mestu vyrovnať, pokiaľ sa nechcú ocitnúť na verejnom zozname neplatičov.
Foto: InfoDobšiná.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery