Grant pre podnikanie sluchovo postihnutých

Grantový program Nadácie PONTIS Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE, pripravený v spolupráci s Asociáciou nepočujúcich Slovenska je určený pre ľudí so sluchovým postihnutím  vo veku od 18 do 55 rokov, ktorí ovládajú posunkovú reč a majú silnú motiváciu začať podnikať, resp. založiť si živnosť.
Finančné prostriedky z nadačného fondu sú určené na podporu vzdelávania, poradenstvo, ale najmä finančnú podporu na rozbeh podnikania konkrétnych osôb so sluchovým postihnutím.
Podrobnosti o programe nájdete kliknutím tu.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery