V Galérii Baníckeho múzea prednášali o vyznamenaniach

Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou 14. a 15. apríla vrámci prebiehajúcej výstavy zorganizovali prednášky pre študentov gymnázia o histórii a podstate vyznamenaní.
Počas prvého dňa previedla študentov výstavou Faleristika pre každého kurátorka Petronela Bodnárova. Žiaci sa dozvedeli o faleristike ako pomocnej historickej vede, ktorá sa zaoberá viditeľne nosenými vyznamenaniami, ich históriou, spôsobom udeľovania či nosenia.
Zaujali ich nielen samotné vyznamenania, ale najmä originálne krabičky, v ktorých sú uložené udeľovacie dekréty napísané novogotickým ozdobným písmom, ktoré sa žiaci pokúšali prečítať.
Najväčšia pozornosť však bola venovaná dobovým fotografiám Rožňavy z roku 1938, kedy bola obsadená maďarským vojskom, a vojenským preukazom a knižkám, ktoré boli jedinou ozajstnou legitimáciou vojaka základnej vojenskej služby.
Návštevníci boli zvedaví i na plakety profesora Jána Janského ako ocenenie, odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi.
Na záver bola pripravená prezentácia, pomocou ktorej kurátorka priblížila niektoré zaujímavé zbierky, uložené vo fonde histórie Baníckeho múzea. Z prezentácie pútali pozornosť historické fotografie s rôznymi témami ako Veľká noc, či Vianoce.
V piatok 15. apríla bola pre študentov gymnázia po komentovanej prehliadke výstavy pripravená prezentácia s názvom Vyznamenania, rády a dekorácie v zbierkach SNM – Múzeum Betliar. Odbornou prezentáciou študentov uviedla do problematiky vedúca Oddelenia histórie, zbierok a výstavnej činnosti múzea Silvia Lörinčíková.
Študentom priblížila jednotlivé vyznamenania rôznych radov a tried, zachované v kaštieli Betliar, ktorých nositeľmi bola šľachta a teda aj rod Andrássyovcov. Pútavou formou predstavila históriu rádov a radov, radovú symboliku, triedy jednotlivých radov a laické rytierske rády.
Z nich zaujali najmä dámske rády, dôvody ich udeľovania, ale predovšetkým členovia Andrássyovského rodu, ktorí boli dekorovaní.
Zdroj: Banícke múzeum v Rožňave Foto: Janka Vaisová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery