Fotografická súťaž EÚ

ey08_rgb_sk.gifV originálnom znení vám ponúkame propozície fotografickej súťaže „Stretnutie kultúr na našej ulici“, ktorú organizuje Európska komisia. Veríme, že aj medzi Rožňavčanmi sa nájdu tvoriví a vnímaví ľudia, ktorí sa so zdravým sebavedomím popasujú so zadaním organizátorov. Redakcia Inforoznava.sk im všetkým úprimne drží palce.
Európska komisia odštartovala fotografickú súťaž nazvanú „Stretnutie kultúr na našej ulici“. Súťaž vychádza z koncepcie Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 a je určená pre ľudí žijúcich v ktorejkoľvek z 27 členských krajín EÚ.
Cieľom tejto iniciatívy EÚ je vyzvať Európanov, aby zachytili svoju predstavu medzikultúrneho dialógu a podelili sa o ňu so svetom.
Súťaž končí 30. júna 2008 a fotografie je možné uložiť na špeciálnej suťažnej webstránke. Na víťazov čakajú ceny v hodnote 15 000 Eur.
Ján Figeľ, Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež komentoval zahájenie súťaže takto: “Európa sa v posledných rokoch veľmi zmenila. Boli sme svedkami rozšírenia Únie, čo viedlo ku zvýšenému pohybu na jej hraniciach a zintenzívnenej výmene s ostatným svetom.
Rozmanitosť je v Európe faktom a Európania sa čoraz častejšie stretávajú s ľuďmi rôzneho kultúrneho prostredia. Touto fotografickou súťažou chce Európska únia podnietiť všetkých ľudí, ktorí žijú v Európe k tomu, aby vyjadrili svoj názor na dialóg a rozmanitosť.
Chceme zistiť, čo dnes pre Európanov znamená medzikultúrny dialóg a ako ho v svojom živote vnímajú.“
Súťaž „Stretnutie kultúr na našej ulici“ bola zahájená 3. marca spustením špeciálnej webstránky www.street-cultures.eu, kam môžu účastníci zasielať svoje príspevky do 30. júna.
Všetci ľudia, žijúci v Európe bez ohľadu na vek a pôvod, sa môžu súťaže zúčastniť.  Predstavivosti a inšpirácii sa nekladú žiadne hranice a fotografie môžu zachycovať témy z rôznych oblastí, ako sú vzdelávanie, náboženstvo, veda, kultúra, migrácia, menšiny a mládež alebo aj každodenný život.
Výberové konanie a ceny
Na základe príspevkov budú vyhlásení celkom štyria víťazi. Troch vyberie porota, ktorú tvoria významní umelci a vedúce osobnosti medzikultúrnej oblasti.
Vo výbere sa zamerajú na tvorivosť, technické prevedenie a zároveň schopnosti fotografa zobrazovať témy medzikultúrneho dialógu.
Štvrtým víťazom bude uchádzač, ktorý si získa priazeň návštevníkov webstránky súťaže pri online hlasovaní.
Víťazi súťaže sa v septembri zúčastnia oficiálnej ceremónie v Bruseli, kde si prevezmú  ceny: zájazdy do Európskych hlavných miest a profesionálne fotoaparáty, ktorými môžu ďalej zachytávať okamihy medzikultúrneho dialógu.
Víťazné fotografie a príspevky z užšieho výberu, budú zverejnené v celej Európe a dostanú sa do materiálov, ktorými napomôžu pri odstraňovaní komunikačných bariér a pri podpore kultúrnej rozmanitosti. Toto posolstvo budú ďalej šíriť putovnou výstavou.
Ďalšie informácie o možnosti zúčastniť sa súťaže „Stretnutie kultúr na našej ulici“ nájdete na webstránke http://www.street-cultures.eu/.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery