Domény obcí aj u špekulantov

Internet je ,,nekonečným“ zdrojom informácií či zábavy a oproti klasickým médiám je relatívne ,,za pár grošov“ – teda za mesačný poplatok poskytovateľovi internetových služieb.
Potom už stačí iba naťukať do vyhľadávača frázu alebo slovo a internet vám ponúkne zoznam stránok, ktoré danú frázu, či slovo obsahujú.
Možno sa vám však už stalo aj to, že ste zadali konkrétnu www adresu, očakávajúc istý obsah, ale na príslušnej doméne sa objavilo čosi úplne iné, alebo vôbec nič, iba oznam že doména je registrovaná.
A v tom je tak trochu háčik – internet je totiž doslova zaplavený špekulatívne zakúpenými doménami, ktoré vás presmerujú na spravidla komerčný a obchodný obsah podnikateľských subjektov, alebo pod nimi neexistuje žiadny obsah.
Tento jav je azda najrozšírenejší v registrácii názvov miest a obcí.
Špekulanti si zaregistrujú názvy miest a obcí pod rôznymi koncovkami /.sk, cz, net, eu, com atď./ a prevádzkujú na nich komerčný obsah. A tak sa vám môže stať, že ak hľadáte informácie napríklad o meste či obci XY, vyhľadávač vám ponúkne aj stránky, na ktorých sa o meste či obci nedozviete nič.
Je predsa logické, že napríklad na stránke www.roznava.sk očakávame oficiálne stránky mesta a mestské informácie, nie predajňu elektroniky a podobne.
V materiáloch zverejnených na internete Katedrou právnej informatiky a počítačového práva Právnickej fakulty v Bratislave sa okrem iného píše:
,,V našom právnom poriadku možno doménové meno za určitých okolností, ale nie vždy, uchopiť právnymi nástrojmi. Názory na to, ktoré právne inštitúty sa dajú v súvislosti s povahou doménového mena použiť, sa rôznia.“
Tomáš Jurík z portálu Tvorim.net hovorí aj o špekulatívnom nákupe domén s cieľom predať ich mestu alebo obci, často za objemné finančné čiastky:
,,Na Slovensku nie je žiaľ, vymožiteľnosť v týchto veciach. Špekulanti včas nakúpili domény obcí a často aj miest, lebo vedia, že to bežní užívatelia prirodzene zadávajú ako adresu. Tieto domény by asi radi predali kompetentným subjektom, ale požadovaná suma je spravidla neprijateľná.“
Ako ďalej uvádza, „je nehorázne množstvo doménových mien, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí, ktoré majú lukratívny názov, ale obsah žiadny. Tiež ich majú v pláne predať.“
Vyzerá to teda tak, že v dohľadnom čase sa nenájdu účinné nástroje, akými by bolo možné registrovanie domén kontrolovať.
„Veľmi by pomohlo v tejto veci, keby cena domén stúpla aspoň na 5 násobok – mnohí špekulanti by sa domén, čo zbytočne držia, zbavili. Ideálne by bolo ale legislatívne ošetrenie, – to znamená, že na niektoré vybrané skupiny názvov by mali právo len príslušné subjekty,“ dodal J. Jurík na záver.
 
Súvisiace články:
PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA MENNÉHO PRIESTORU V INTERNETOVEJ DOMÉNE SK
 
Jaroslav Verlík, agentúra GEMEDIA

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery