Do mesta sa vrátil Laciak (zostrih)

Aj tak by sme mohli s dávkou odľahčenia označiť stredajšie ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Konalo sa v sále Kongresového centra v budove historickej radnice na Námestí baníkov. Priamy prenos vysielala mestská televízia RVTV v káblovom rozvode KID, a. s. Poprad a tiež prostredníctvom svojej internetovej stránky.
Primátor a 17-ti poslanci v zmysle zákona najprv zložili v prítomnosti predsedníčky Mestskej volebnej komisie Ing. Ivety Gressa zákonom predpísaný sľub, v prípade poslanca Zoltána Bekeho v maďarskom jazyku, a po krátkom inauguračnom prejave staronového primátora Vladislava Laciaka (nez.) pristúpili k druhej časti rokovania.
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v zákonom vymedzených prípadoch, schválilo zastupiteľstvo na návrh primátora pre nezávislú poslankyňu Janu Mičudovú, jedinú ženu v novom poslaneckom zbore. 
Poslanci taktiež odobrili zapracovanie vytvárania poslaneckých klubov, ktoré je štandardnou súčasťou práce parlamentov, do Štatútu mesta. Primátor poveril svojim zastupovaním jediného poslanca za stranu MostHíd v zastupiteľstve Pavla Burdigu, ktorý tak na poste viceprimátora vystriedal Františka Kardoša.
Voľbu členov Mestskej rady poslanci odsunuli na prvé riadne zasadnutie zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať už v januári 2011. Medzitým sa majú k tejto téme stretnúť na „pracovnom rokovaní“. Poslanec Dušan Pavlík (NEKA), člen Návrhovej komisie ustanovujúcej schôdze zastupiteľstva, predniesol po skončení rozpravy k tomuto bodu programu návrh uznesenia:
„Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje voľbu členov Mestskej rady. Prednostovi mestského úradu ukladá zmeniť Štatút mesta, Rokovací poriadok a všetky dotknuté dokumenty v súlade s týmto uznesením a zároveň ukladá vypracovať po (pracovnom) stretnutí (poslancov) návrh procesu prípravy materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Termín: najbližšie pracovné zastupiteľstvo (pravdepodobne v januári).“
Primátor dal o tomto návrhu hlasovať, poslanci ho schválili 16-timi hlasmi, zdržal sa poslanec František Focko (Smer-SD).  
Poslanci taktiež schválili návrh na zmenu názvu niektorých komisií mestského zastupiteľstva, určili počet ich členov a zvolili členov z poslancov mestského zastupiteľstva a  predsedov a podpredsedov komisií. Uznesením taktiež delegovali zástupcov zriaďovateľa – poslancov mestského zastupiteľstva do školských samospráv.
Na návrh poslanca Ivan Kuhna (OKS) určili uznesením aj plat primátorovi mesta na minimálnej možnej úrovni. Schválili tiež poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych aktov.
V závere takmer trojhodinového rokovania poslanci intenzívne polemizovali nad možnosťou zorganizovať  podujatie „Stretnutie baníckych miest“, ktoré po vzore Českej republiky už tretí rok funguje aj na Slovensku, pričom je hlavným organizátorom vždy iné mesto s baníckou tradíciou. Do miestami iskrivej diskusie sa zapojili aj prítomní zástupcovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo.
Správu priebežne aktualizujeme.
 
Foto & Video: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
 15-minútový zostrih rokovania

Prvé dojmy poslancov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky: August