Dni mesta majú svoje zákutia

V Rožňave v týchto dňoch prebiehajú každoročné oslavy Dni mesta, spojené s Rožňavským jarmokom.
Mnohé mestá a obce už nielen západne od našej štátnej hranice, ale aj u nás, osobitne dbajú, aby pri takýchto príležitostiach vyzerali verejné priestranstvá takpovediac tip – top.
Vyčistené ulice, upravené trávniky a všetko, čo spadá do kompetencií samospráv, pripomína stav, v akom sa mestá, či obce skutočne nachádzajú. A ako majú vyriešené situácie, ktoré sa stávajú aj vďaka nezodpovedným obyvateľom.
Ako napríklad tá, zachytená na fotografii. Pred bytovkou na Komenského ulici v Rožňave už niekoľko dní, ba aj týždňov, „zdobí“ verejný priestor malé smetisko vedľa kontajnerov.
A hoci tam Technické služby mesta (TSM) nedávno kosili časť trávnika (zvyšok nechali tak), pracovníci menších obecných služieb priestor pravidelne čistili a každý týždeň tam prídu vysypať kontajnery z firmy Brantner, nič sa doteraz nezmenilo.
Akoby vedenie mesta nemalo možnosti, ako v takýchto situáciách postupovať, tj. monitorovať verejné priestranstvá – napr. pracovníkmi TSM a koordinátormi menších obecných služieb, ktorí sú denne v teréne, a tiež mestskou políciou, či všímavosťou samotných poslancov – a operatívne zabezpečiť poriadok.
Pritom táto ilustrácia je len jednou z mnohých, ktoré by zrejme vedeli pozornejší čitatelia zdokumentovať vo svojom okolí.
„Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov,“ hovorí okrem iného prvý paragraf zákona o obecnom zriadení.
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery