Detský čin roka 2008

dcr_menuc.gifPod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR bol vyhlásený 9. ročník projektu Detský čin roka. Úlohou žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorým je táto súťaž určená, je napísať správu o svojom dobrom skutku.
Za dobrý skutok je považovaný každý pravdivý detský čin, ktorý bol vykonaný s dobrým úmyslom a priniesol pozitívnu hodnotu. Nie sú to teda len veľké činy a hrdinstvá, ale rovnako aj každodenné drobné skutky, ktorými deti niekomu pomohli.
Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti do ankety, vyberie expertná skupina 5 nominácií v každej kategórii.
Nominované dobré skutky budú na jeseň zaslané opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú za najcennejší.
Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vzhlásený za Detský čin roka 2008.
Za každý ocenený skutok získa víťazná škola školské potreby v hodnote 10.000,- Sk.
Pisatelia môžu dobré skutky zaradit do jednej zo šiestich kategórií:
1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
Každý príspevok musí obsahovať kategóriu, do ktorej má byť skutok zaradený, meno a priezvisko žiaka, resp. pisateľa listu, triedu, ktorú žiak navštevuje, presnú adresu školy alebo bydliska a čitateľný súhlas zákonného zástupnu pisateľa listu a v liste dotknutej osoby s uverejnením listu v médiách v znení: „Súhlasím s uverejnením listu v médiách“.
Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke organizátorov.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery