Ďalší rožňavský unikát?

ROŽŇAVA – Mesto Rožňava zrealizovalo opravu cestnej komunikácie medzi garážami na ulici J. A. Komenského. Stavbu dodávateľsky zabezpečovali Inžinierske stavby Košice, v subdodávke aj firma KK Staving poslanca Ľudovíta Kossutha (Nez.). Technický dozor vykonávala na stavbe firma ER-Staving z Rožňavy.
Rekonštrukcia 96 metrov dlhej cesty s plánovanými nákladmi 38 230 eur bola schválená na septembrovom (2011) zasadnutí mestského zastupiteľstva potom, čo bola mestu doručená petícia občanov, žiadajúcich jej opravu. Stavenisko si zhotoviteľ stavby prevzal 7. mája t. r., práce skončil až v minulých dňoch, na fotkách vidíte výsledok. Aj menej pozornému oku bije do očí kopec hliny, zasahujúci do polovice čerstvo opravenej cesty.
„V časti komunikácie, pred garážou a ďalej pod kopou hliny, ktorá je súčasťou svahu a vedie až pod Jasnú ulicu, sa nachádzajú štyri telekomunikačné vedenia spoločnosti T -Com. Projekt stavby úpravy živičnej krytiny v rámci rekonštrukcie komunikácie medzi garážami neriešil prekládku týchto káblov,“ vysvetlila Erika Szabadosová z firmy ER-Staving, bývalá poslankyňa zastupiteľstva. Ako ďalej uviedla, prekládka by podľa ocenenia stála asi 5 tisíc eur. „Na to však mesto nemá vytvorené finančné prostriedky, nakoľko predmetom bola rekonštrukcia. Preto je teda terén v okolí kábla iba upravený a svah zabezpečený proti zosuvu pôdy v budúcnosti.“
Stavbu čaká v najbližších dňoch kolaudácia.„Vodiči isto ocenia bezpečnejšiu jazdu po novej asfaltke,“ píše sa okrem iného v ozname na stránke mesta, v ktorom sú priložené fotky, urobené tak, aby z nich kopec hliny príliš netrčal.
V pamäti verejnosti je pritom ešte to, ako si pri skončení minulého volebného obdobia v r. 2010 poslanci dopriali slávnostný obed za 2 tisíc eur. Mesto sa pri opozdených opravách chodníkov a ciest zviditeľnilo po celom Slovensku ale už aj v zahraničí vďaka betonárskym aktivitám hudobníka Milana Capáka. Zdá sa, že výsledok práve dokončenej trojmesačnej opravy komunikácie má veľké šance túto pozornosť Rožňave prinavrátiť.
Foto: infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Upozorňujú na dlhoročný problém
Opravujú na Okružnej a Komenského 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery