Čo ďalej s obecnými novinami

Obecné noviny s názvom Život pod hradom vychádzali 5 rokov, ročne sa pozbieral materiál na 4-5 čísel. Aký osud ich čaká tento rok?

Doteraz tvorili redakčný tím 4 osoby, z toho dvaja poslanci a dvaja občania – všetci členovia komisie školstva, kultúry a športu. O tom, čo sa dialo na obecnom úrade, v zastupiteľskom zbore, resp. v obci, čiastočne informoval bývalý šéfredaktor a zástupca starostu Ján Leško. Ostatní prispievali článkami, fotografiami a prekladom.
Zriedkavejšie, ale predsa v nich občania mohli nájsť listy a podnety od čitateľov, čo bolo pripisované nízkej aktivite občanov a ich nezáujmu o veci verejné. Z tohto dôvodu nové zloženie komisie so súhlasom jej predsedu Štefana Kúna zriadilo emailovú schránku zivotpodhradom@gmail.com , kam môžu obyvatelia písať svoje názory, námety, pripomienky ale aj samotné príspevky do novín.
Základom obecných novín by mala byť podľa zámerov členov komisie vyvážená informovanosť, nemali by urážať vkus občanov gramatickými ani štylistickými chybami, aj keď čitateľom ide predovšetkým o ich obsah. Práve z uvedených dôvodov bolo počas druhého zasadnutia komisie navrhnutých niekoľko zlepšení, zmien, resp. nových rubrík.
Určite by sa do nich mala dostať listáreň v podobe „vy sa pýtate – my odpovedáme“, viac aktualít, viac užitočných informácií a tiež pravidelná rubrika o histórii a pamiatkach v obci, pripravovaná v spolupráci s Múzeom Betliar. Na návrhy, ako by sa charakter, obsah a výzor novín mali zlepšiť, je ešte dosť času, keďže podľa predbežných plánov by mali vychádzať štvrťročne, tzn. prvé číslo príde na rad najskôr koncom marca.
V minulosti sa stávalo, že príspevky mali karhavý tón, kritizovali počínanie niektorých obyvateľov obce. Teraz zaznievajú návrhy, aby ich obsah pred cestou do tlače kontrolovali všetci poslanci zastupiteľstva. Zatiaľ však nedošlo ku konsenzu na zložení redakcie. Z pôvodnej pomoc a účasť na príprave novín prisľúbili Mrg. Ladislav Mikula (okrem textov zásoboval vydania zaujímavými fotografiami), Mgr. Ladislav Molnár (prekladal slovenskú verziu do maďarského jazyka, tiež písal články) a záujem prejavil aj bývalý redaktor Ing. Peter Prékop.
O zložení redakcie budú poslanci ešte len hlasovať. Zatiaľ nie je jasné ani meno šéfredaktora. Pomyselné „kreslo šéfa“ bolo ponúknuté poslancovi  Kristiánovi Baffimu (Nez.), ktorý má skúsenosti s vydávaním  vlastných tlačovín, ktoré mali rovnaký názov ako jeho predvolebná občianska iniciatíva Za krajšie Podhradie. O tom, či navrhovanú funkciu prijme, rozhodne sa v najbližších dňoch.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery