Čierne časy v Rožňave

Pozvánka _V priestoroch Gemerského osvetového strediska sa uskutoční na budúci týždeň ojedinelé podujatie Čierne časy – medzinárodná kultúrna a historická prezentácia postavenia Rómov a Židov v čase holokaustu.
Program začína v utorok 1. decembra o 9:00 hod. dokumentárnym filmom Bernarda Knežo- Schönbruna -I. etapa deportácie, ktorý uvedie Mgr. Martin Lupčo.
Nasledovať bude Holokaust na Slovensku – Karol Fremal, prof., PhDr., CSc., prezentovaný Mgr. janou Palackou z Mezea romské kultúry Brno.
V stredu 2 decembra sa od 16:30 hod. uskutoční výstava zo zbierky  Lászlóa Kardosa s odborným výkladom Ing. arch. Evy Šmelkovej z Krajského pamiatkového úradu Košice – pracovisko Rožňava.
Nasleduje Pôvod a význam predmetov skrášľujúcich Tóry v podaní Mgr. Jany Švantnerovej a  za tým dokumentárny film Výpovede svedkov.
Na záver podujatia zahrá v stredu 2. decembra o 19:00 hod. Preβburger Klezmer Band
Spoluorganizátormi podujatia okrem GOS sú: Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Muzeum romské kultury Brno, Nadácia Milana Šimečku, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave, Krajský pamiatkový úrad – pracovisko Rožňava, Centropa Slovakia o. z., Gemerfilm. 
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, a ostatným prejavom intolerancie.
Informácie nám poskytla Mgr. Tímea Tóthová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli