Nepreplatia sociálne podniky?

bez_názvuSlovensko pravdepodobne neoprávnene poskytlo na podporu sociálnych podnikov približne 26,56 milióna eur vyčlenených z fondov Európskej únie.
Tieto neziskové organizácie totiž dotovalo v zásadnom rozpore s európskymi pravidlami o štátnej pomoci.
Peniaze poskytlo 8 pilotným sociálnym podnikom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na ich rozbeh a prevádzku z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Problém, ktorý vznikol v rozpore z európskou legislatívou, je v podnikateľskej činnosti. Tú vykonáva minimálne 7 z 8 podnikov. V prípade, ak sa dotujú podnikateľské subjekty, má únia prísne pravidlá, ktoré však nie sú momentálne splnené.
Situácia sa podľa SGI vyriešila na Slovensku podvodom. V správach, ktoré poskytujú sociálne podniky rezortu práce, totiž neuvádzajú, že vykonávajú podnikateľskú činnosť na trhu.
V Rožňave sídli Spišsko-gemerský sociálny podnik.
Zdroj: Sme.sk Inštitút: Brusel asi nepreplatí Tomanovej sociálne podniky Čítať viac

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli