Chrámom zneli famózne tóny violončela a klavíra

Skladby svetoznámych skladateľov bravúrne zahrali v sobotu 2. decembra v rožňavskom evanjelickom kostole mladí umelci – Anna Mohay z Maďarska a Rožňavčania, t. č. študujúci a hrajúci v Budapešti, Peter Bálint a Miklós Nyéky.

V programe jedinečného adventného benefičného koncertu s výťažkom pre tunajší detský domov zazneli diela J. S. Bacha, F. M. Bartholdyho, F. Chopina a S. V. Rachmaninova.

Violončelistka Anna Mohay sa hudbe začala venovať v jej rodnom meste Kaposvár. Neskôr študovala na Konzervatóriu sv. Štefana v Budapešti, na Hudobnej fakulte Debrecínskej univerzity u Ditty Rohmann a na budapeštianskej Akadémii hudby u Otta Kertésza.

Vrámci štúdií strávila semester v Mníchove, kde študovala u Kristin von der Goltz. Svoje vedomosti zdokonaľovala na viacerých majstrovských kurzoch, napr. u Miklósa Perényiho, Istvána Várdaiho, Jonathana Cohena a Nikolasa Atlstaedta.

Pianista Peter Bálint má za sebou začiatky hudobného vzdelania v Základnej umeleckej škole v Rožňave u Márii Kerpánovej. Neskôr na Konzervatóriu v Košiciach absolvoval v triede Judity Debreovej. Po ukončení konzervatória študoval na Akadémii hudby Franza Liszta v Budapešti a na Conservatoire Royal v Bruseli.

Miklós Nyéky začal s hrou na klavíri taktiež najprv v ZUŠ Rožňava, neskôr na Konzervatóriu v Košiciach. V štúdiu hudby potom pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Budapešti, kde učí hudbu na Kroó Györgyho škole hudby a výtvarných umení.

Benefičný koncert, zorganizovaný Občianským združením ALENKA, bol v priebehu roka v Rožňave štvrtým v poradí. Doteraz bolo takto získaných pre Detský domov v Dobšinej, Detský domov na Požiarnickej ulici v Prešove a Denné detské sanatórium v Kežmarku vyše 2 tisíc eur.

Začínajúci Advent pripomenuli v krátkom príhovore na úvod i v závere podujatia Miklós Nyéky a Radovan Gdovin, administrátor seniora Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý prítomným na záver požehnal.

Doterajšie benefičné koncerty O. Z. ALENKA & BELO HEFLER PRODUCTION, konané v Rožňave:
25. 09. 2016: Nedeľný koncert v rožňavskom kostole sv. Anny bol poctou Láske
01.12. 2016: Láska oviata skladbami Stinga a Sade znela zaplneným chrámom
30. 06. 2017: Mladí rožňavskí hudobníci zahrali piesne Pink Floyd, sála im tlieskala postojačky

Foto & Video: iR Peter Bischof, Štefan Černák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery