Chcú kúpiť mobilný recyklátor asfaltu

Technické služby mesta Rožňava chcú kúpiť recyklátor asfaltu, slúžiaci k opätovnému použitiu vysekanej alebo vyfrézovanej živičnej vrstvy ciest a jej následného použitia pri oprave komunikácií a oprave výtlkov.  Argumentujú tým, že pri použití recyklátora dochádza k veľmi výrazným úsporám v porovnaní s použitím novej obaľovanej  zmesi.
Materiál  je v recyklátore tepelne a mechanicky spracovaný, potom pri teplote 150 až 180 °C pripravený na použitie. Je vhodný na opravy výtlkov, ale aj na výstavbu nových ciest a spevnených plôch. Obzvlášť je vhodné použitie recyklátora pre výstavbu povrchov chodníkov.
Prednosťami recyklácie sú vybúranie starej zmesi a jej uloženie priamo v mieste použitia, nulové náklady na odvoz vybúranej zmesi a na skládkovanie nepotrebného materiálu, a tiež úspora času. Taktiež nie je v tomto prípade potrebný nákup novej zmesi, odpadajú tiež nálady na jej dopravu, pričom sa vyrobí vždy len potrebné množstvo materiálu.
Ďalšími výhodami sú plynulosť pokladania a možnosť asfaltovania  za veľmi nízkych  teplôt a nezávislosť na obaľovaniach.
Mesto dôvodí taktiež tým, že súčasné ceny studených asfaltových vysprávkových hmôt presahujú 120 eur za jednu tonu (bez DPH). Ceny horúcej obaľovanej zmesi  sa pohybujú vo výške 70 eur za tonu (bez DPH), pričom sa neočakáva ich pokles. Pri súčasných mzdových nákladoch však recyklátor asfaltu pripraví kvalitný asfalt už za 8 až 12 eur za tonu.
„Použitím asfaltového recyklátu sa proces stáva nielen ekologickým, ale hlavne úsporným. Na porovnanie, v roku 2012 pri spotrebe obaľovanej zmesi na výtlky 54 t by sme ušetrili  1 902 eur a v roku 2013 pri spotrebe 250,54 t by sme ušetrili až 18 108 eur,“ vysvetlil primátor mesta Pavol Burdiga (Most-Híd).
„Pretože skladom majú TSM dostatočné množstvo vybúranej a vyfrézovanej zmesi, a je prísľub na dodávku ďalšieho množstva vyfrézovaného materiálu z ulice Štítnickej a  Šafárikovej, navrhujú nákup mobilného recyklátora asfaltu,“ dodal na záver.
Ilustračné foto: Cndondrejat.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery