Cenu pamiatkového úradu získala aj Edita Kušnierová

V marci sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených spomedzi sedmich nominantov. Vzhľadom k mimoriadne významným životným jubileám členovia komisie rozhodli o štyroch laureátoch, nechýbala medzi nimi ani Edita Kušnierová z Rožňavy.

Ako lektorka pôsobila v Múzeu Betliar, od roku 1970 do roku 1981 pracovala na Okresnej správe pamiatkovej starostlivosti Rožňava. Ako historička – dokumentátorka sa uplatnila v Múzeu vo sv. Antone a ako samostatná odborná referentka v Matici slovenskej Martin – Literárnom múzeu Brodzany v rokoch 1981 až 1988.

Edita Kušnierová

V Baníckom múzeu Rožňava – galérii výtvarného umenia, pracovala v rokoch 1989 – 1991. Od roku 1992 bola zamestnankyňou Pamiatkového ústavu Bratislava, regionálne pracovisko Rožňava a potom od roku 2002 pracovala na  Krajskom pamiatkovom ústave Košice až do odchodu do dôchodku v roku v roku 2009.

Publikačnej činnosti s tematikou kultúrnych pamiatok Slovenska, regionálnej histórie, výtvarného umenia, ochrany prírody ale aj spoločenskej a politickej problematiky sa venovala od roku 1970. Prednášala na rôznych odborných konferenciách a seminároch, pripravila scenáre k dokumentárnym TV filmom, je autorkou a spoluautorkou viacerých výstav.

S dcérami oceneného V. Jankoviča in memoriam

Po celoživotnej múzejnej a pamiatkarskej praxi aj v dôchodku aktívne pracuje v občianskych združeniach, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok. Dodnes prednáša a publikuje, čím pokračuje v celoživotnej práci popularizácie kultúrneho dedičstva Slovenska a zvlášť Gemera. 

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2019, bola laureátom odovzdaná pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel.

Slávnostné udeľovanie Ceny sa uskutočnilo v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky a kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 27. apríla 2019.

Zdroj: Pamatkový úrad SR Foto: Archív EK

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery