Bývalý kláštor chce do nájmu aj novozaložená neziskovka pre seniorov

Začiatkom mája sme informovali o zámere občianskeho združenia Otvor dvor revitalizovať priestory bývalého františkánskeho kláštora v Rožňave a postupne tam vytvoriť komunitné centrum.
Ako uviedli, jeden z ich prioritných cieľov je poskytnúť nielen spoločné priestory, ale zároveň sa navzájom i tvorivo prepájať, realizovať spoločné projekty a aktivity, organizovať spoločné akcie. Spolupracovať na činnostiach, ktoré získajú svoju pridanú hodnotu práve tým, že sa na nich podieľajú ľudia z rôznych združení a oblastí.
Toto prepájanie by chceli postupne rozšíriť aj o kluby v ostatných blízkych aj vzdialenejších mestách ako je napr. košická Tabačka, breznianska Bombura či žilinská Stanica.
Budova vo vlastníctve mesta, v ktorej bola naposledy umiestnená pobočka štátneho archívu, spadajúceho pod ministerstvo vnútra, je určená na predaj. Roky však o ňu nikto nejavil záujem, schátralé priestory vyžadujú rozsiahle investície.
V deň zasadnutia finančnej komisie (10. septembra), ktorá prejednávala aj priamy prenájom budovy občianskemu združeniu Otvor dvor, bol mestu doručený zámer rekonštrukcie bývalej budovy archívu a zariadenia pre seniorov.
Členom komisie ho predložila prednostka mestského úradu Erika Mihaliková. V nepodpísanom dokumente je uvedený ako predkladateľ nezisková organizácia Zariadenie pre seniorov Pod vežou v Rožňave.
n. o. Zariadenie opre seniorov Pod Vežou 1 str.V registri neziskových organizácií ministerstva vnútra sa táto organizácia zatiaľ nenachádza. Predložený zámer neobsahuje žiadne kontaktné údaje.
Ako sa v dokumente uvádza, nezisková organizácia plánuje poskytovať kompletné služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti na báze domova sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej služby i denného stacionára. Prevádzkovať chce jedáleň, práčovňu a prepravnú službu.
„Vychádzajúc zo skutočnosti, že naša populácia starne a obdobných zariadení v okresnom meste a jeho blízkosti je nedostatok, predpokladáme, že o uvedenú službu bude záujem,“ uvádza neziskovka v predloženom zámere.
Kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu budovy odhadujú vo výške 7 miliónov eur a to v priebehu 2 – 3 rokov, pričom na to chcú využiť eurofondy. Investícia by mala vytvoriť 30 až 40 pracovných miest. V zariadení by malo nájsť svoj druhý domov 40 až 50 seniorov.
Miesto v správnej rade tejto neziskovej organizácie ponúkajú aj zástupcovi mesta, aby mala samospráva možnosť kontroly jej hospodárenia. Nájomnú zmluvu navrhujú uzavrieť na dobu 10 rokov s ročným nájmom 100 eur.
Rokovanie mestského zastupiteľstva by sa malo uskutočniť v budúcom týždni, program a presný dátum mesto ešte nezverejnilo. S otázkami sme sa obrátili na prednostku mestského úradu Eriku Mihalikovú a Juraja Balázsa, predsedu finančnej komisie zastupiteľstva.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články – Kláštor chcú zmeniť na komunitné centrum
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery