Búrlivý záver rokovania

Záver posledného  zasadnutia obecného zastupiteľstva bol 11. novembra viac ako zvláštny.
Najprv, na prekvapenie všetkých prítomných,  starosta obce, ktorý rokovanie viedol, zabudol otvoriť diskusiu. Keďže narýchlo poďakoval všetkým poslancom, prítomným aj ostatným občanom za spoluprácu, šokovaní miestnosť, v ktorej sa zasadnutie konalo, pomaly opustili a diskutovali prekvapene na dvore pred budovou.
Požiadali sme preto emailom po skončení rokovania starostu obce a niektorých poslancov o odpoveď na otázku, o aké body rokovania bol program rozšírený a aké uznesenia boli po vylúčení verejnosti prijaté.
Z odpovedí vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo sa skončilo s bodmi tak ako to bolo uvedené v programe a tak ako ste to sami mohli vidieť. Obecné zastupiteľstvo ukončilo svoju činnosť v tomto volebnom období. Po vašom odchode obecné zastupiteľstvo už vôbec nerokovalo, prebiehala už len voľná diskusia poslancov bez prijatia nejakých uznesení, resp. záverov.
Štefan Szarka, starosta obce
Bol schválený program zasadnutia, ktorý ukončil starosta po prerokovaní bodov programu. Po ukončení zasadnutia už žiadne body programu neboli doplňované, ani prijaté žiadne uznesenia.Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, môžete mi zavolať.
Július Ferenc, poslanec OZ
Bol som takisto prekvapený, ako väčšina prítomných, že zasadnutie bolo takéto krátke. O osude obecných novín sa hovorilo a diskutovalo. Momentálne nie je jasné, či noviny pôjdu do tlače a či budú distribuované do schránok občanov, čo mi je nesmierne ľúto, pretože okrem avizovaného rozhovoru sa v pripravenom koncepte nachádzalo množstvo iných zaujímavých článkov.
Peter Prékop, poslanec OZ
Ako je jasné aj z videa pod príspevkom, poslanec Peter Prékop našej redakcii neprezradil žiadnu skutočnosť, o ktorej by odchádzajúci občania nevedeli. Pri odchode z miestnosti mohli započuť začiatok búrlivej slovnej prestrelky, týkajúcej sa občasníka „Život pod hradom“.
Útržky z búrlivého monológu a neskôr dialógu zástupcu starostu s ostatnými obsahovali výrazy: cenzúra, propagácia, SMK, Csemadok, články, noviny…
Po odchode verejnosti svietili svetlá v klube ešte ďalšie dve hodiny. Za dverami klubu pri kultúrnom dome sa starosta rozlúčil s poslancami, ktorí mu vyslovili nedôveru, aj neformálne.

Foto a video: Krasnahorka.info
Poznámka redakcie: V žiadnom článku sme nespomínali, ani nekopírovali obsah rozhovoru, ktorý mal byť zverejnený vo štvrtom čísle občasníka „Život pod hradom“ .
Súvisiace články:
Hlásne trúby primátorov opäť ožili
Reklama či bilancia?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov