Budú nás prezentovať v Bidovciach

V nedeľu 21. októbra Gemerské osvetové stredisko (GOS) v spolupráci s obcou Betliar zorganizovalo okresnú súťažnú prehliadku „Hlase moj, hlase moj …“.
„Nálada folkloristov bola nesmierne príjemná a domáca. Do súťaže bolo prihlásených 9 speváckych kolektívov a 6 spevákov sólistov. Ostatné kategórie zastúpené neboli, čo organizátorov zamrzelo, no budeme pevne veriť, že sa to v ďalších rokoch posunie tým lepším smerom,“ uviedla Mária Hlaváčová z GOS.
Súťaž otvorila ľudová hudba mladých hudobníkov z okresu a programom sprevádzala Alexandra Dujčáková z Rožňavy. Do poroty zasadli odborníci Michal Šimko z Revúcej a manželia Katarína a Peter Zibríkoví z Pohorelej.
Laureátom súťaže sa stali Ivana Nemčoková z Rožňavy a spevácka skupina Hôra z Rejdovej, ktorí budú náš okres prezentovať na krajskej súťaži v Bidovciach 11. novembra.
Porota hodnotila výkony nasledovne:
Kategória sólo spev :
Bronzové pásmo Janka Ďurišková z Vyšnej Slanej
Andrea Čolláková z Rožňavy
Strieborné pásmo Mária Vidová a Viera Vysoká z Vyšnej Slanej
Zlaté pásmo Janka Švarcová a Oľga Zatrochová z Rožňavy
Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého
Ivanka Nemčoková z Rožňavy (postup)
Kategória spevácke skupiny:
Bronzové pásmo Pekná Dolinka z Vlachova
Radzim z Vyšnej Slanej
Strieborné pásmo Ženská spevácka zložka FSk Gočovan z Gočova
Hrabina z Nižnej Slanej
Bučina z Pače
Mužská spevácka zložka FS Gemer z Dobšinej
Zlaté pásmo Spevácka zložka FS Haviar z Rožňavy
Mužská spevácka zložka FSk Gočovan z Gočova
Hôra z Rejdovej (postup)
 Foto: GOS

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli