Budú môcť občania chodiť na rokovania komisií?

Rokovania mestských komisií, ktoré rozhodujú napríklad o prideľovaní mestských bytov či o stavebných projektoch, by mali byť verejné. Prístup verejnosti na zasadnutia má umožniť novela zákona o obecnom zriadení z dielne nezaradeného poslanca NR SR a člena Siete Martina Fedora.
„Návrh zákona posilňuje právo verejnosti na informácie tým, že bude mať zo zákona nárok na prístup na rokovania komisií,“ uvádza Fedor. Jeho novela počíta aj s tým, aby zostala zachovaná ochrana informácií chránených podľa osobitných predpisov.
Potreba ochrany takýchto informácií však podľa Fedora nemôže byť dôvodom na vylúčenie verejnosti, pokiaľ sú predmetom rokovania napríklad platy a odmeny funkcionárov obce, či nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce.
„Najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám,“ píše sa v novele.
„Predkladaný návrh zákona reaguje na trend otvárania sa samosprávy verejnosti,“ tvrdí Fedor. Poukázal, že v súčasnosti má verejnosť stále relatívne obmedzený priestor k informáciám o živote samosprávy.
„Značná časť agendy sa obvykle prerokúva v komisiách,“ upozornil. Zdá sa mu, že napriek spoločenskej objednávke nie sú zastupiteľstvá schopné alebo ochotné pustiť verejnosť na rokovania komisií.
Zdroj: TASR Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery