Bude mesto bez túlavých psov?

Na oficiálnej stránke mesta Rožňava sme si v diskusnom fóre všimli otázky občanov, ktorí sa pýtajú, ako bude mesto riešiť problém s čoraz väčším počtom túlavých psov, najmä v jeho severnej časti. V rubrike Aktivity primátora v programe na 29. októbra 2008 bolo vedené, že zvoláva pracovné rokovanie na tému Odchyt túlavých psov.  K čomu tam kompetentní dospeli?  
Ako sa v odpovedi na diskusiu uvádza, „problematikou túlavých psov sa zaoberá Mesto Rožňava v súčinnosti s Mestskou políciou a ďalšími zainteresovanými orgánmi už dlhšiu dobu“. Na pracovnom rokovaní všetci zúčastnení konštatovali nevyhnutnosť vybudovania tzv. karanténnej stanice „v čo najkratšom možnom čase“.
Podľa uvedeného vyjadrenia bez jej existencie totiž súčasná sprísnená právna úprava neumožňuje realizovať odchyt túlavých psov, okrem zneškodnenia túlavého psa v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze.
Karanténna stanica má oproti útulku tú výhodu, že v nej zvieratá nie sú držané na dobu neurčitú a teda môže mať nižšiu kapacitu i prevádzkové náklady. V súčasnosti Mesto hľadá vhodnú lokalitu na vybudovanie karanténnej stanice, ktorá musí spĺňať náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi.
Na rokovaní bol pripomienkovaný návrh smernice, ktorou sa upravuje odchyt túlavých zvierat a likvidácia uhynutých zvierat na území Mesta Rožňava. Vzhľadom na uvedené však táto smernica môže nadobudnúť účinnosť až po uvedení karanténnej stanice do prevádzky.
Na webovej stránke mesta o tom informuje Mgr. Juraj Halyák z odboru právneho a správy majetku mesta Rožňava.
„V súčasnosti môže Mestská polícia zneškodniť túlavého psa len v prípadoch nutnej obrany, alebo krajnej núdze. Pravidelný odchyt túlavých psov bude možné vykonávať až po vybudovaní karanténnej stanice resp. útulku pre zvieratá, s realizáciou ktorých sa počíta v roku 2009. Túlavého psa totiž nie je možné utratiť ihneď po jeho odchyte, ale musí byť umiestnený aspoň niekoľko dní do vhodného zariadenia, na prevádzku ktorého sú vyžadované pomerne prísne kritériá.“ – píše k tejto téme na stránke mesta náčelník Mestskej polície Ing. Robert Temesi.  
Ilustračné foto: Tn-online.sk  
Súvisiace články:
Zhoršuje sa situácia s voľne sa pohybujúci psami
Fotografie zatúlaných zvierat zverejňujú na internete
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery