Bude mať Rožňava ulicu Jaskyniarov?

Názvy ulíc, námestí alebo častí miest sú zvyčajne zrkadlom ich histórie, zažitej obyvateľmi v jednotlivých generáciách. Nie vždy práve tej najslávnejšej. A tak sa dejinami niektoré menia, iné zas ostávajú bez zmeny aj storočia.

Popri mnohých problémoch a starostiach toto nie je pochopiteľne primárna oblasť záujmu kompetentných, no aj Rožňava má svoju názvoslovnú komisiu. Jej nové sedemčlenné zloženie nedávno schválili poslanci.

V aktualizovanom všeobecnom nariadení mesta o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev sa hovorí, že sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, významné nežijúce osoby, veci apod..

Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta.

Mesto určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a ich zmeny z vlastného podnetu, alebo na základe žiadosti obyvateľov.

ulica Pionerov

Spolu s priateľmi sme predložili názvoslovnej komisii návrh na premenovanie „husákovskej“ ulice Pionierov na ulicu Jaskyniarov, resp. podľa aktuálnej spisovnej slovenčiny na „Ulicu jaskyniarov“.

Jaskyniarstvo má v Rožňave a v našom regióne dlhú históriu. V neďalekom Národnom parku Slovenský kras je asi tisíc tristo jaskýň. A mnohí poznáme tunajších jaskyniarov, nielen žijúcich, ktorí ich spolu s ďalšími, často aj zo zahraničia, objavovali a sprístupňovali verejnosti.

V návrhu sme si dovolili predložiť aj zmenu názvu časti Šafárikovej ulice od odbočky do historického centra mesta na Ulicu grófa D. Andrássyho. To sa však ukázalo ako nepriechodné, keďže táto najdlhšia ulica v meste začína práve v smere od námestia. Názvoslovná komisia však našla náhradné riešenie v pomenovaní ulice v budovanom obytnom celku na Gombáši.

Keď som pred rokmi navrhol vytvorenie Ulice Františky Andrássyovej, tiež sa to týkalo vznikajúcej obytnej štvrti. Dnes je ulica už z väčšej časti obývaná. Teraz bude mať možno svoje pokračovanie v tom, že meno jej manžela, mecenáša mesta, ponesie hlavná ulica v novej štvrti.

Ak budú návrhy v názvoslovnej komisii schválené, o konečnom verdikte rozhodnú poslanci hlasovaním na rokovaní zastupiteľstva. Ulíc v meste, ktoré by mali zmeniť svoje meno, je nepochybne viac.

Foto: Autor

Belo Hefler

O autorovi Belo Hefler

Vyštudoval politológiu na FiF UK v Bratislave, publikoval napr. v Rádiu Slobodná Európa, v týždenníkoch Domino Efekt, Fakty, Reflex (CZ) a v denníku SME, kde zastával post zást. obchodného riaditeľa. E-mail: behe@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od Belo Hefler →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

One thought on “Bude mať Rožňava ulicu Jaskyniarov?”

Komentáre sú vypnuté.