Boli sme súčasťou stánku

Naša obec uzavrela dňa  29.12. zmluvu s Regionálnou rozvojovou agentúrou /RRA/ Rožňava o finančnom a organizačnom zabezbečení  spoločnej účasti a propagácie mesta, obcí a mikroregiónov na výstave cestovného ruchu IFT Slovakiatour 2011.
Na základe zmluvy bolo obcou agentúre uhradených 13.1.2011 166,- € , pričom celkové predpokladané náklady na propagáciu nášho regiónu boli vyčíslené na 4.000,- €.
Konala sa v dňoch 20. – 23. januára 2011 v Bratislave a preto sme požiadali regionálnu agentúru o stručné zhodnotenie a tiež detaily, akým spôsobom bola naša obec propagovaná.
Správu z RRA nám zaslal jej riaditeľ Ing. Miroslav Boldiš:
V dňoch 20.1.2011 – 23.1.2011 sme zabezpečovali Výstavu cestovného ruchu ITF Slovakia tour 2011 v Bratislave v areáli výstaviska Incheba. V rámci prezentácie regiónu bol vytvorený spoločný výstavný stánok KSK, Mesto Košice, Zemplín, Spiš- Slovenský raj, Gemer a Slovenský kras.   Prenájom výstavnej plochy bol v réžii KSK a zúčastnené regióny sa podieľali na realizácii výstavného stánku. Naša prezentácia pozostávala z ¼ časti realizácie výstavného stánku, personálneho obsadenia pultu Gemer (ubytovanie, stravovanie), moderovania celej expozície, ponúkaných prezentačných  materiálov, ponuky gastronomických špecialít z regiónu (kapustníky – Flachbartová, grúľovníky – Švarcová), kultúrneho programu a vystúpenia v ľudových krojoch.   V rámci propagácie regiónu Gemer , Národného parku Slovenský kras a Národného parku Slovenský raj sme ponúkali návštevu jednotlivých zastavení v obciach , návštevu gotických pamiatok na Gotickej ceste, návštevu technických pamiatok na Železnej ceste, návštevu vínnych  produktov a degustácie na Vínnej ceste, návštevu jaskýň, prírodných a národných prírodných  pamiatok UNESCO, návštevu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí podľa kalendára  podujatí jednotlivých mikroregiónov. Personálne obsadenie nášho stánku Gemer zabezpečovala RRA Rožňava, TIC Rožňava,  o.z.Vesna, Haviar, Kúpele Štós, ZVT Zádiel a sprievodca z Krásnohorskej jaskyne. V rámci spoločného stánku Gemer, Slovenský kras, Slovenský raj sa prezentovalo 65 subjektov : Mesto Rožňava, SNM Múzeum Betliar, Obec Krásnohorské Podhradie, mesto Dobšiná s obcami Združenia turizmu pre rozvoj mikroregióne Dobšiná, Obec Slavošovce, Štítnik s obcami mikroregiónu Štítnická dolina, obec Plešivec, Jablonov nad Turňou, Hrhov s obcami mikroregiónu Domica, obec Brzotín, Lipovník s obcami mikroregiónu Čremošná. V rámci našej spoločnej prezentácie Gemer sme prezentovali aj Kúpele Štós a Združenie vidieckeho turizmu Zádiel.  I touto cestou sa chcem všetkým poďakovať za príkladnú a úspešnú prezentáciu a pomoc pri realizácii.


- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery