Belo Hefler / Spomienky na budúcnosť?

Milionkrát som počul, odkedy som sa vrátil späť do Rožňavy, ako je tu všetko na figu. A ako sa nič nedá zmeniť.
Malé mesto s veľkými problémami a s ešte väčším alibizmom – všetci chú jasne všetko lepšie, len preboha, nech to niekto vybaví.
Mám pocit, že keby bola aj občianska odvaha, nie tá lacná krčmová, na rozpočte v Bruseli, granty by pre Rožňavu nestačili. Na všetko sú tu majstri, len niet nikoho, ak treba dať do pľacu vlastné meno.
Ale nie vždy je to tak.
Naposledy pred piatimi rokmi napísali Rožňavčania Otvorený list primátorovi Rožňavy a poslancom Mestského zastupiteľstva ku kauze Tesco. Podpísalo ho 10 signatárov.
Po piatich rokoch a fakticky k identickému problému napísalo Otvorený list poslancom mesta 21 signatárov. Internet umožňuje pripojiť sa k nemu podpisom každému, kto s jeho obsahom súhlasí.
Keď som prišiel s nápadom „spáchať“ čosi také a dostal pôvodný text od Rada Kovácsa, ktorý som len trošku upravil a skrátil, tušil som, že to môže zabrať viac, ako možno už únavné petície.
A je len pochopiteľné, že mnohé mená sa opakujú, no potešiteľné je najmä to, že sa pod dokument podpisujú aj mladí ľudia.
Spomedzi vytipovaných signatárov ho odmietla podpísať len jediná osoba, inak s vyhraneným názorom. V inom prípade sme zas nezastihli človeka, signatára otvoreného listu z pred piatich rokov, ktorý sa však pridal k podporovateľom medzi prvými.
Je to slobodný názor občanov mesta k danému problému a je na poslancoch, do akej miery ho budú brať na zreteľ pri svojom rozhodovaní koncom septembra.
Na voličoch je zas to, ako im to pripomenú o rok vo voľbách. V dobrom aj v zlom.
„Som presvedčený, že ak občania oslovia poslancov takýmto spôsobom, tí sú povinní k tomu zaujať stanovisko,“ povedal pred piatimi rokmi vtedajší primátor Rožňavy František Kardoš.
K zámeru postaviť Tesco tam, kde dnes už stojí, vtedy tiež povedal, že je zásadne „proti zastavaniu takejto cennej zóny hangárom“.
A ako vieme, pána zástupcu si dnešný primátor nevie vynachváliť.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery