Belo Hefler / Kašlú na to?


Milé sú vysvetlenia primátora, ako treba postupovať v súlade so zákonom – adresoval ich aktuálne občanom severnej časti mesta.
Tak teda pozrime sa na niektoré veci z pohľadu zákona. Ten o Obecnom zriadení napríklad hovorí aj toto: Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
A poďme ďalej:
Obec pri výkone samosprávy najmä … zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia … zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  …
Tak teda napr. prečo máme neustále pozerať na odpadkami obsypané kontajnery, špinavú a nepokosenú, či neupravenú zeleň, zašpinené ulice a chodníky, nedoriešené venčoviská pre psov a ťahanice okolo tých túlavých?
Prečo sa Rožňava po večeroch, najmä cez víkendy a v čase vyplácania dávok, mení pred zrakmi mestskej i štátnej polície a ďalších mlčiacich kontrolných úradov priamo v centre na krčmu? To načo sú tie zákonné tabuľky, že podnapitým a tiež neplnoletým neslobodno nalievať?
A načo sú drahé kamery a platené, no k tomuto TESCO bordelu ľahostajné policajné hliadky? Nemá im kto vysvetliť, čo majú robiť okrem vyberania pokút za nesprávne parkovanie?
Prečo máme stále počúvať, ako sa nedá to, či ono, lebo zákon to vraj neumožňuje? Fakt? A ktorý zákon to neumožňuje?
Máme tu zvolenú samosprávu a desiatky mestských úradníkov. Čo keby si dali brigádu práve v tej severnej časti mesta a ukázali nám, ako im na tomto meste záleží?
Je fajn, že sa postavilo to, či ono a istotne sa ešte aj postaví, ale pre normálny život občana sú popri existenčných otázkach prvoradými práve čistota, poriadok a bezpečnosť – na to netreba žiadny ďalší zákon, ani žiadne investície z Bruselu, či z Bratislavy.
Stačí len kúštik myslieť aj na tých, ktorí v tomto meste žijú slušne, platia dane a záleží im na ňom.

Témy sa týka aj aktuálna anketová otázka: Rieši mesto problémy s neprispôsobivými skupinami obyvateľstva dostatočne? Odpovedať môžete v ankete na stránke v pravo.
Súvisiace články:
Je poriadok v meste?
Kupujúcich obťažujú žobráci a neposlušné deti
Kto je kto v zastupiteľstve

Pod čiarou –
Nedávno sme spustili novú službu ODKAZY PRE REDAKCIU,  určenú čitateľom, ktorí nám chcú anonymne napísať spravodajský tip, alebo svoje kritické postrehy o tom, čo sa práve deje v našom meste a regióne. Taktiež slúži pre vaše kritické ohlasy k našej práci.
Aktuálne sme spustili aj kontaktnú službu REKLAMA pre záujemcov o reklamu na našom portáli.
V rubrike WEB KAMERA pribudne čoskoro k pohľadu na Obchodné centrum Juh aj ďalšie okno s pohľadom na Námestie baníkov a možno aj pohľady z centier ďalších vybraných miest.
Pre skrášlenie monitora vášho počítača si môžete každý mesiac nainštalovať originálnu tapetu s kalendárom – nájdete ju spolu s logom portálu v rubrike NA STIAHNUTIE.
Informácie o našich podujatiach, vrátane zvukových záznamov niektorých z nich nájdete v rubrike IR NAŽIVO. Písali sme o niektorých v článku Inforožňava live.
Ak chcete hneď vedieť o novom článku na portáli,  aktivujte si RSS kanál. Tam si jednoducho kliknite na Prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála.
V pravom stĺpci sme na stránke zriadili rubriku POZVÁNKY – uverejňujeme v nej avíza na podujatia, doručené na redakčný email redakcia@inforoznava.sk. Tento email je určený aj pre tých, ktorú chcú u nás autorsky prispievať svojimi textami, fotkami, či videom.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli