Autorom loga je Pavol Katrenič

V piatok 8. apríla sa uskutočnilo stretnutie odbornej komisie, ktorá vybrala logo pre novovytvorenú Zónu M z 15 súťažných návrhov.
Informuje o tom oficiálna stránka mesta Roznava.sk.
Členovia komisie vyberali spomedzi návrhov, označených iba číslami bez mena navrhovateľa, príp. školy.
V prvom kole boli hodnotené parametre a podmienky, ktoré mali súťažné návrhy spĺňať. Vyberalo sa bodovým systémom. Do ďalšieho kola postúpili už len tri najlepšie návrhy, z ktorých sa vybral ten najlepší. Víťazom sa stal Pavol Katrenič – študent Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.
Logo bude používané na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na ostatných tlačovinách a  na internete.
O víťaznom návrhu rozhodla komisia v zložení:
Mgr. Katarína Kohutiarová – Centrum voľného času Rožňava
Arne Janco – Obchodná Akadémia Rožňava – študentský parlament
Natália Bánesová – Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava – študentský parlament
Mgr. Miriam Banďošová – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Rožňava
Ing. Ivan Nemčok – Mestský úrad v Rožňave
Mgr. Radoslav Kovács – poslanec MZ v Rožňave
PaedDr. Viktor Baláž – poslanec MZ v Rožňave
 
Zóna M má byť otvorená do konca apríla 2011.
 
Zdroj: Roznava.sk
Súvisiace články: Logo pre Zónu M vyberú dnes

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery