Akceptujem ich rozhodnutie

Vladislav LaciakAko sme vás už v článku Bolo hlasovanie platné? informovali, poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve neprijali uznesenie o predaji pozemkov.
Na jeho prijatie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Za uznesenie však hlasovali len šiesti poslanci. Následne teda mali hlasovať o nepredaji, k tomuto hlasovaniu však nedošlo. Otázne preto bolo, či toto rozhodnutie poslancov bude platné. O vyjadrenie sme požiadali primátora mesta Vladislava Laciaka (Smer-SD), ktorý každé uznesenie poslancov podpisuje: „Poslanci sa nerozhodli nepredať, ale nehlasovali za predaj, teda predaj neprešiel. Akceptujem ich rozhodnutie, musíme ale hľadať iné zdroje, zatiaľ o iné nehnuteľnosti záujem nie je.“
Vyzerá to teda tak, že aj napriek drobným nezrovnalostiam nebude štvrtkové hlasovanie spochybnené.
Zároveň sme primátorovi mesta položili otázku ohľadom Výzvy na podporu supermarketu, ktorú podpísalo 279 občanov Rožňavy a regiónu. Keďže sme sa v piatok od hlavnej kontrolórky Kataríny Balážovej dozvedeli, že túto výzvu nemôžme zdokumentovať vzhľadom na pokyny primátora mesta, zisťovali sme aj jeho stanovisko: „Výzva s podpismi je samozrejme k nahliadnutiu a skutočne si signatári neželajú zverejňovanie.“
Otázne však je, ako primátor Rožňavy vedel, že si všetci 279-ti podpísaní občania želajú nezverejňovať svoju totožnosť, keď mesto obdržalo túto výzvu len deň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva a signatári, ani hovorca výzvy neboli známi.
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Súvisiace články:
Predaj autobusky neprešiel ani tretíkrát
Utajení signatári „výzvy“?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery