Aj o duši tohto mesta

V pondelok poslanci schválili zámer mesta realizovať projekt Transparentné mesto, ktorý na plno beží v meste Martin.
Projekt prišiel poslancom vysvetliť Ivan Rončák z Transparency International Slovensko. Pre Inforoznava.sk poskytol krátky rozhovor. O vyjadrenie sme požiadali aj poslanca a predsedu finančnej komisie zastupiteľstva Ondreja Bolačeka (NEKA).
Boli ste na poslednom zastupiteľstve. Aký ste mali pocit z jeho priebehu?
Bol som veľmi príjemne prekvapený tým, že sa zastupiteľstvo konalo v popoludňajších hodinách, čo na Slovensku ešte stále nebýva zvykom a dobrým pravidlom. Väčšinou sa zastupiteľstvá v mestách konajú v dopoludňajších hodinách, čím kladú prekážku verejnosti zúčastniť sa ich. Aj keď je, samozrejme, pravda, že túto možnosť využíva veľmi málo ľudí.
Druhý môj pocit zo zastupiteľstva v Rožňave bol taký, ako to býva vo väčšine miest. Neviem, či platia Murphyho zákony, ale podstatným veciam sa venuje len zlomok z času, ktorý sa venuje hlúpostiam. Ale zrejme sú pre občanov Rožňavy a okolitých miest natoľko dôležité. Aj keď z hľadiska psychického zdravia a duše tohto mesta je to trošku škoda. Realita je však taká.
Predstavili ste projekt Transparentné mesto, ktorý už funguje v Martine. Čo by akceptácia takéhoto projektu znamenala pre Rožňavu?
Zavedenie protikorupčných opatrení do chodu samosprávy má predovšetkým politickú výhodu. Posilňuje a buduje sa dôvera medzi volenými predstaviteľmi mesta a samotnými občanmi, kedy predstavitelia mesta rozhodujú podľa presne stanovených pravidiel. Mnohé veci dávajú pri rozhodovaní na internetovú stránku, zverejňujú všetko čo sa dá, čo nie je tajné. Občania tak nemajú dôvod veriť nepodloženými fámam o tom, ako sa na mestskom úrade kradne, ako sa nabaľujú mestskí poslanci, podnikatelia… Tento projekt vnáša do celého procesu prehľadnosť a prispieva k posilňovaniu dôvery v kompetentný a transparentný výkon verejnej moci.
Tento projekt ste predstavili v troch fázach. Mohli by ste ich stručne charakterizovať?
Protikorupčný balík, tak ako sme ho realizovali aj v Martine, sa skladá z troch častí. Tá prvá časť je auditová. Ak môžem použiť medicínsku terminológiu, v tejto fáze vyšetríme pacienta, zistíme, čo ho bolí, kde má problémy a slabšie miesta…
Ako dlho trvá táto prvá etapa?
Trvá zhruba dva – tri mesiace. Závisí od toho, do akej miery samotný mestský úrad a ďalšie úrady spolupracujú.
Koľko stojí?
V Martine stála približne 200 000 korún, keďže to bolo ešte v roku 2007, pred zavedením eura.
Čo nasleduje potom?
Výstupom prvej fázy je odovzdanie auditovej správy, kde je presne popísaná anamnéza celého mesta, aktuálny stav – kde sú najväčšie problémy a naopak, v ktorých oblastiach má samospráva už celkom vhodne nastavené svoje pravidlá. Ak má mesto záujem, pokračujeme druhou fázou, kde už, opäť použijúc medicínsku terminológiu, navrhneme konkrétne lieky – čo musí samospráva zmeniť, kde pridať, ktoré procesy musí viac regulovať a akým spôsobom má prebiehať ich regulácia, čo všetko by mala zverejňovať, aby bola skutočne transparentná…
Aké je trvanie a cena druhej fázy?
Druhá fáza je časovo náročnejšia ako prvá, trvá zhruba tri – štyri mesiace. Jej cena, ak to môžem odhadnúť, je približne 10 000 – 12 000 tisíc eur. Do poslednej, tretej fázy vstupujeme už len ako konzultanti. Táto etapa je založená na rozhodovaní samotného mesta, ktoré si vyberá z našich odporúčaní, prípadne ich implementuje všetky. Je už len na samospráve, akým spôsobom sa táto implementácia uskutoční – či ich dá do všeobecne záväzných nariadení, alebo len do interných smerníc mestského úradu. Tiež stanovuje, ktoré informácie bude zverejňovať na internetovej stránke mesta. V tejto etape potrebuje samospráva viac času, pretože napríklad pri všeobecných záväzných nariadeniach trvá legislatívny proces dlhšie.
Koordinujete aj tento legislatívny proces? Pomáhate samospráve s prípravou všeobecne záväzných nariadení?
V Martine to prebiehalo tak, že mesto pripravilo nejaký návrh a spolu sme ho odkonzultovali. Povedali sme, čo je tam dobré a čo by sme možno upravili. Niekedy prídeme s nápadom, ktorého realizáciu si samospráva nevie predstaviť, a tak hľadáme alternatívy, ktoré sú rovnako dobré, ale pristupujú k problému inak.
Ako dlho prebieha posledná fáza?
Jej dĺžka závisí od toho, koľko zmien samospráva chce, akým spôsobom ich chce uskutočniť, či majú byť prijaté všeobecne záväznými nariadeniami, alebo sa implementujú len prostredníctvom interných právnych aktov. V Martine trvalo komplexné prijatie balíka s protikorupčnými opatreniami približne štyri mesiace, potom sa dolaďovali už len maličkosti. Celý tento projekt stál v Martine 700 000 korún.
Bežný občan sa na to môže pozerať tak, že poslanci by z princípu mali postupovať tak, aby nebolo potrebné zavádzať takýto program a teda financovať protikorupčný balíček. Čo by ste povedali kritikom, ktorý v čase hospodárskej krízy nepovažujú za vhodné investovať do takéhoto programu 700 000 korún?
Prijímanie protikorupčných reforiem je možné dvoma spôsobmi. Je len na rozhodnutí mesta, ktorý postup si zvolí. Ten prvý je zdĺhavejší, ale existuje aj taká možnosť, že si nové smernice a postupy vypracuje mesto samo, vo vlastnej réžii. Druhá možnosť je, že ich vypracovanie zadá externej spoločnosti. Je už na samotnom meste, aby si investíciu prerátalo a zhodnotilo, či sa ekonomicky, ale i politicky oplatí uskutočňovať tieto reformy pomalšie, ale svojpomocne, alebo to prebehne naraz a samospráva tak v niektorých ohľadoch urobí až „transparentnú revolúciu“.
Obidva spôsoby sú v zásade správne a dobré, záleží len na tom, ako rýchlo chce mesto tieto zmeny uskutočniť. Pri komplexnom prijatí takéhoto balíčka sú niektoré pozitívne zmeny viditeľné okamžite. Nedávno som sa rozprával s primátorom mesta Martin Andrejom Hrnčiarom, ktorý mi povedal, že im výrazne stúpla návštevnosť internetovej stránky, na ktorej sú tieto transparentné informácie zverejňované. Občania sa už naučili kontrolovať moc a je to istým spôsobom aj výchova k dobrému občianstvu. Čím skôr sa s niečím takýmto začne, tým skôr sa občianska spoločnosť naučí žiť politicky.
Máte už nejaký prehľad o situácii v našej samospráve. Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili, že sa uskutoční prieskum trhu. Ako rýchlo by sa takýto projekt dal implementovať v našom meste, v prípade, že by bola oslovená vaša organizácia ? Myslíte si, že by sa to dalo stihnúť do volieb?
Celý tento proces závisí od spolupráce mesta s konkrétnou konzultačnou organizáciou. Ak bude mesto vnímať tento protikorupčný balíček ako svoju prioritu a napríklad vyhradí zamestnancom mestského úradu čas na to, aby sa mohli venovať príprave, spolupracovali s nami pri samotnom audite a následne mali dostatok priestoru na zreformovanie svojich administratívnych postupov, dá sa to stihnúť.
V ktorých mestách funguje takýto komplexný protikorupčný balíček?
Komplexne sa projekt Transparentné mesto realizoval len v Martine, v mnohých iných mestách však existujú čiastkové opatrenia, ktoré spĺňajú požiadavky fungovania transparentného mesta.
*********************
Ondrej Bolaček, poslanec a predseda finančnej komisie zastupiteľstva:
Primátor predložil návrh, aby bol uskutočnený prieskum trhu s jednotlivými ponukami takýchto organizácií, ktorý poslanci na ostatnom zastupiteľstve jednomyseľne, trinástimi hlasmi, schválili. Myslíte si, že má takýto projekt v Rožňave reálnu šancu prejsť?
Ja som sa už vyslovil vo svojom diskusnom príspevku na zastupiteľstve, keď som upozornil, aby to nakoniec nepadlo kvôli peniazom. Osobne si myslím, že by sme mali absolvovať minimálne prvú, auditívnu fázu, aj keď to bude stáť nejaké peniaze. Niekedy je z morálneho, ale i vnútorného presvedčenia žiaduce, aby sme vedeli, kde sme. Mala by to byť vôľa všetkých politických strán, aby sme minimálne to prvé kolo absolvovali. Je samozrejmé, že to bude trvať nejaké obdobie, to finále vychádza tesne pred voľbami do mestského zastupiteľstva, hoci si nemyslím, že sa dopracujeme až tam.
Prečo si myslíte, že sa tento projekt nevypracuje do volieb až do finálnej podoby?
Nie, pred voľbami prídu iné problémy a okrem toho nebude dostatok finančných prostriedkov. Takýto projekt by mal šancu len vtedy, keby sa urýchlil. Každopádne si myslím, že prvé kolo by sa malo uskutočniť, aby sme vedeli, ako na tom sme a podľa toho by sme vedeli posúdiť aj naše finančné možnosti.
Je možné, aby sa na aprílovom zastupiteľstve už predložil vyhodnotený prieskum trhu a návrh na výber konkrétnej organizácie?
Netrúfam si povedať, či sa to dá dovtedy stihnúť. Skôr si myslím, že reálnejší je májový termín.
Poslanci budú hlasovať za schválenie vybranej organizácie?
Áno. A ako som už povedal, predpokladám, že tam bude politická vôľa.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery