67. výročie SNP v Dobšinej

Tak ako aj po minulé roky pripomenuli sme si aj dnes už 67. výročie Slovenského národného povstania v meste Dobšiná. Osláv sa zúčastnilo niekoľko obyvateľov mesta, pracovníci a vedúci odborov mestského úradu, primátor mesta Karol Horník.
Prišiel aj predseda miestnej organizácie protifašistický bojovníkov František Novotný, ktorý je aj mestským kronikárom a predseda okresného výboru zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Ing. Norbert Lacko.
Za tónov dychovej hudby mesta zazneli básne viažuce sa k revolučným dňom v podaní Jany Gazdíkovej a prítomní položili vence a kytice k pomníku SNP, ktorý sa nachádza na námestí Troch ruží pri vstupe do Dobšinej.
Tradične sa osláv SNP zúčastňujú aj členovia klubu dôchodcov. Čestnú stráž držali pri pomníku tento rok členovia baníckeho združenia bratstva „Bruderschaft“ z Dobšinej. V príhovoroch primátora  a predsedov organizácií zazneli historické súvislosti, ktoré sa viažu k Slovenskému národnému povstaniu v časoch kedy bola Dobšiná okresným mestom a sídlil tu revolučný národný výbor. Pod článkom vám prinášame fotogalériu a video z osláv SNP v Dobšinej.
Foto & video: InfoDobšiná.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli