Mesiac: február 2012

O petícií, dotáciách a zastávke

V stredu sa konalo v priestoroch mestskej radnice v Dobšinej v poradí už trináste zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V jeho úvode informovala prítomných hlavná kontrolórka Eva Mihóková o kontrole plnenia uznesení a následne predložila správu o kontrolnej činnosti, ktorá obsahovala aj kontrolnú správu z Národného kontrolného úradu. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Čo ostalo zo starých čias

Výtvarné tradície Rožňavy v porovnaní s jej veľkosťou a počtom jej obyvateľov sú bohaté. Malebnosť starobylého mestečka obklopeného atraktívnym prírodným prostredím, ale aj solventnosť bohatej vrstvy mešťanov a cirkevnej hierarchie – objednávatel’ov umeleckých diel – boli stálou a lákavou inšpiráciou umelcov. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Spoveď kontrarevolucionára

Na začiatku „najväčších demonštrácií po Novembri“ boli zmätené a protiústavné požiadavky, na konci sú pikantné články o vešticiach, rozhádaní organizátori a jedna zle napísaná kniha. Našťastie.
Organizátori z krajiny jednorožcov
Ak by sa protesty obmedzili na výzvu prešetriť kauzu Gorila, dávalo by to zmysel. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery

Búrlivá diskusia o nájomných bytoch

Počas štvrtkového zasadnutia zastupiteľstva, keď sa poslanci zaoberali investičným zámerom spoločnosti J. P. Stav na výstavbu nových nájomných domov, zazneli aj vulgarizmy.
Zámerom firmy, ktorá v Rožňave už vyhrala niekoľko verejných súťaží, najnovšie napr. na rekonštrukciu západnej strany Námestia baníkov, je postaviť na sídlisku Juh – Družba ďalšie dve bytovky (2 x 32 bytov), tentokrát z vlastného bankového úveru. Pokračovať v čítaní →

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery