135 rokov histórie hasičov

Dejiny Dobrovoľného požiarneho zboru v Dobšinej siahajú ďaleko do minulosti.
Dobšiná už od 16. storočia trpela častými a ničivými požiarmi, ktoré narobili veľa škody a privádzali obyvateľov na mizinu a to už aj preto, že vtedajšie domy boli drevené, kryté šindľovou, ba často aj slamenou strechou a v nich bývali poväčšine baníci so svojimi početnými rodinami.
Jeden z najhorších požiarov sa v Dobšinej stal po vpáde Turkov, ktorí v noci 14. októbra 1584 vnikli do mesta a v skupinách zajali 362 obyvateľov a ich prázdne obydlia do tla vypálili.
Ďalší veľký požiar vznikol v roku 1786, ktorému padla za obeť veľká časť mesta, ale azda najväčší požiar bol v roku 1855. Oheň vznikol vtedy na niekoľkých miestach, najmä na tých kde stáli drevené domy.
Terajšie námestie bolo ešte zastavané takýmito stavbami po celej ploche, pričom sa oheň natoľko rozšíril, že zachvátil aj evanjelický kostol, ktorý zhorel a teplota bola tak vysoká, že sa roztopili kostolné zvony.
Potreba založenia požiarneho zboru sa po historických nešťastiach ukázala ako veľmi aktuálna a naliehavá. Poukazovalo sa aj na to, že neorganizované zákroky obyvateľstva pri hasení požiarov spôsobovali často väčšie škody ako samotný požiar.
Nesystematické zásahy pri likvidácii požiarov viedli mestské vrchnosti k využitiu cechov v úlohe protipožiarnych organizovaných jednotiek.
Prvé dobrovoľné hasičské zbory sa začínajú zakladať v 60. rokoch 19. storočia. V prvej tridsiatke obcí so založenými hasičskými zbormi nachádzame aj mesto Dobšiná (1875).
Szilard Schranz, hlavý veliteľ Požiarneho zboru v Dobšinej vo svojich písomných pamätiach na založenie organizácie uvádza toto: „Prenesme sa v duchu toho pamätného roku 1875. K mestskému domu vidíme prúdiť mnoho ľudí z každého povolania. Má sa konať zakladajúce zhromaždenie dobšinského Dobrovoľného hasičského zboru. Trocha sa zastavme a zúčastnime na ňom ako tichí pozorovatelia. Nájdeme už pokope všetkých vodcov a nadšených stúpencov akcie. Založenie vytúženej organizácie sa stalo skutkom a do konca roku 1875 mala 135 členov.“
Pavol Burger

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Bude mať Rožňava ulicu Jaskyniarov?