Rožňavské gymnázium v programe eTwinning


Koordinátorkou projektu „Using games in English lessons“ rožňavského gymnázia P. J. Šafárika je stredoškolská učiteľka Zuzana Polónyová.

Zuzana Polónyová

Páčila sa jej myšlienka spájania sa a komunikácie s partnerskými inštitúciami.

„Je to skvelý spôsob vzdelávania žiakov v cudzom jazyku prostredníctvom reálnych kontaktov s mladými ľuďmi v iných krajinách,“ vysvetlila.

eTwinning je internetový portál, určený pre spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning. Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií s cieľom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

„e“ je skratka pre „elektronický“ a „Twinning“ znamená „partnerstvo, družba“.

Portál umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou je možné realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).

Je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami – učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Získaný certifikát

Čo umožňuje program eTwinning?

  • nájsť európsku partnerskú školu
  • s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt podľa výberu, alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner
  • spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace „
  • zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe a spoznávať nových kolegov
  • zúčastňovať sa on-line kurzov
  • použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe
  • získať národnú a európsku značku kvality eTwinning
  • získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži

Ďalšie informácie nájdete na eTwinning.net

Titulná fotka: Archív GPJŠ Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery