Znovuzavedenie techniky do škôl môže byť problematické

Znovuzavedenie technických prác na základné školy môže byť podľa odborníčky na školstvo strany Most-Híd Márie Prékop, riaditeľky Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Komenského ulici v Rožňave, problematické najmä pre nedostatok potrebných prostriedkov a neadekvátnu kvalifikáciu pedagógov.
Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa strany Most-Híd Františka Dušíková, strana zavedenie predmetu do výučby víta, obáva sa však komplikácii.
„Hlavným problémom je podľa mňa neadekvátna kvalifikácia pedagógov vyučujúcich techniku,“ povedala Prékop. „Z pedagógov, ktorí v minulosti vyučovali techniku, alebo ju v súčasnosti vyučujú, je kvalifikovaných len 46 percent“.
Takisto podľa Prékop na štátnej úrovni len 49 škôl disponuje potrebným vybavením k vyučovaniu tohto predmetu. Riešením by podľa nej bolo, keby ministerstvo zabezpečilo potrebné vybavenie pre školy.
„Majstrovstvo sa bez náradia ťažko vyučuje, nie to ešte si ho osvojiť. Bez potrebného vybavenia nebudú mať tieto predmety veľký význam,“ dodala Prékop s tým, že súčasná situácia je podobná tej, ako keby chcel niekto hrať futbal bez lopty.
Nový štátny vzdelávací program pre základné školy z dielne ministerstva školstva prinesie školám rámcový učebný plán, ktorý je delený po ročníkoch. Zároveň však školám umožní aj otvorený variant, čiže si škola bude môcť rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy tak, ako je zvyknutá.
Program prinesie hneď niekoľko zmien vo vyučovaní. Jednou z nich je posilnená dotácia hodín pre prírodovedné predmety, čiže pre fyziku, biológiu, chémiu, matematiku a informatiku. Na prvom stupni sa vytvára aj staronový predmet prvouka.
Povinným cudzím jazykom na základných školách bude angličtina, ktorú majú žiaci od tretieho ročníka. Druhý cudzí jazyk, ktorý sa učí od siedmeho ročníka, nebude pre žiakov povinný. Škola však bude mať povinnosť ponúknuť žiakom na výber druhý cudzí jazyk – francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky alebo ruský.
Súčasťou programu je aj posilnenie vyučovacieho predmetu Pracovné vyučovanie na prvom stupni a predmetu Technika na druhom stupni. Program vstúpi do platnosti od 1. septembra 2015.
Zdroj: SITA Foto: Archív infoRoznava.sk / Mária Prékop a Péter Hunčík
SÚVISIACE ČLÁNKY – Péter Hunčík: Východ je iný svet

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery