Židovská baroková hudba v kaštieli

V utorok (27. 7.) vystúpi v rámci X. ročníka Gemersko-turnianskeho festivalu v kaštieli Betliar súbor Collegium Musicum Brno.
Návštevníkom predstaví tento 6-členný vokálno-inštrumentálny súbor židovskú barokovú hudbu. Program je zostavený zo skladieb židovského skladateľa Salamone Rossiho (1570-1630) a skladateľov, ktorých diela sa zachovali v archíve portugalsko-židovskej komunity v Amsterdame, napríklad Abrahama Caceresa alebo Cristiana Guiseppe Lidartiho.
Medzi základné hudobné prejavy tejto komunity patria predovšetkým slávnosti Sabbat Nahanu, Simhat Torah a Sabbat Berashit. Keďže veľká synagóga bola slávnostne otvorená práve na Sabbat Nahamu v roku 1675, stal sa tento deň hlavným miestnym sviatkom portugalsko-židovskej komunity v Amsterdame a je pripomínaný do dnešných dní.
Súbor v zložení piati inštrumentalisti a speváčka (soprán) využíva dobové historické nástroje, akými sú barokové husle, viola da gamba, virginal a theorbovaná lutna. Ťažiskom ich prezentácie sú reprodukcie dobového repertoáru so zameraním na duchovnú hudbu 17. storočia.
Vstup na koncert (o 19-tej hod.) pripravený v spolupráci aj s Aggtelekským národným parkom, je voľný.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli