Chcú zverejnenie ďalších dokumentov

„Občiansky klub OK Rožňava víta spustenie I. fázy projektu Transparentné mesto v našej samospráve,“ konštatuje sa v aktuálnom vyhlásení piatich aktivistov.
„Zverejnenie zoznamu uhradených i neuhradených faktúr, ako aj zmlúv, ktoré mesto uzavrelo a dotácií, ktoré poskytlo tento rok, považujeme za prvý významný krok k sprehľadneniu a zefektívneniu narábania s majetkom občanov Rožňavy,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré máme k dispozícii.
Ako ďalej aktivisti konštatujú, „práve teraz je najvhodnejší čas zverejniť kompletné znenia faktúr, zmlúv a dotácií a všetkých ich dodatkov a to spätne do roku 1993. Zoznámenie sa s týmito informáciami je podľa nás dôležité pre každého Rožňavčana už z princípu, pretože tu žije a tak priamo alebo nepriamo využíva výsledky rozhodnutí vedenia mestskej samosprávy.“
Podľa nich takéto zverejnenie môže významne posilniť verejnú kontrolu spravovania mesta a vďaka tomuto ústretovému transparentnému kroku sa posilní pozitívny vzťah Rožňavčanov k svojim voleným zástupcom a sprostredkovane aj k mestu samotnému.
„Poslanci Mestského zastupiteľstva i vedenie rožňavskej samosprávy majú pri realizácii komplexného sprístupnenia informácií o hospodárení mesta plnú podporu Občianskeho klubu OK Rožňava a zaručene aj všetkých Rožňavčanov, ktorým toto mesto nie je ľahostajné a majú ho radi,“ konštatujú na záver vo svojom vyhlásení, ktoré podpísali Péter Kmotrík, Matúš Bischof – hovorca OK Rožňava, Rado Kovács, Miroslav Droždiak a Miroslav Timár.
Dokument: Vyhlásenie OK Rožňava
OK Rožňava na Facebooku – kliknite sem  E-mail: okroznava@gmail.com
Dokument: Zoznam uhradených dodávateľských faktúr za obdobie od 1.1. – 31.7.2010

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery