Zbierali podpisy za život

V utorok patrilo rožňavské námestie nielen agitujúcim politikom, svoju kampaň predvádzalo aj Fórum života.
Wikipédia uvádza, že Pro-life hnutie je hnutie presadzujúce vlastný pohľad na bioetické otázky ako sú napríklad interrupcia, umelé oplodnenie, embryonálny výskum, eutanázia, antikoncepcia, trest smrti a pod.
Hnutie hlása nutnosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a odmieta praktiky, ktoré by mohli tento proces ovplyvňovať. Myšlienky hnutia sú založené na učení najmä kresťanských cirkví a členská základňa je zložená prevažne, ale nie výlučne, z ich prívržencov.
Hlavným argumentom pro-life hnutí je hodnota ľudského života a ľudská dôstojnosť. „Ľudský život nikdy nebol považovaný za najvyššie dobro; je však najzákladnejším dobrom, predpokladom ostatných hodnôt; hodnotou, na ktorej sú postavené ostatné hodnoty. Preto je ľudský život hodný ochrany za všetkých okolností, v každom veku a každej forme…“
Forma propagácie hnutia vzbudila už v minulosti rôzne vášnivé diskusie a polemiky. Propagačné panely s drastickými zábermi aktivisti hnutia rozložili v Rožňave okolo pamätníka Františky Andrássyovej.  
Zmyslom ich akcie bolo nazbierať podpisy pod petíciu. Ako uvádzajú aktivisti na svojej webovej  stránke, dôvodom je fakt, že „z rozhodnutia Ústavného súdu SR zo 4. decembra 2007 vyplynulo, že sa už od 4. júna 2008 môžu vykonávať umelé potraty aj u inak zdravých nenarodených deťoch, ak sú geneticky odlišné nielen od 12. týždňa, ako u ostatných detí, už nie ani do 24. týždňa tehotenstva, ako od roku 1986, ale až do pôrodu!“
„Napriek všeobecnému konsenzu, že je v tejto veci nutné zmeniť potratový zákon – 73/ 1986, ani k dnešnému dňu nikto návrh takejto zmeny do parlamentu nepodal. Návrh Ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého by bolo možné zabíjať deti do 24. týždňa, zostal trčať na úrade vláde a nebol vládou prerokovaný, v dôsledku čoho je možné zabíjať deti aj po 24. týždni!“, uvádza sa tam ďalej.
„Nájde sa aspoň jediný poslanec NR SR, ktorý by návrh takejto zmeny podal na prerokovanie v parlamente? Píšme e-maily poslancom, telefonujme im, pýtajme sa pro life organizácií, čo v tejto vec hodlajú podniknúť! Pomôžme vopred poslancom, ktorí veria, že ľudský život začína od začiatku (Nie od 12. ani 24. týždňa, ani od 9. mesiaca). Reagujme! Zapojme sa do petičného referenda!“ vyzývajú aktivisti hnutia na svojom webe
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery