Žalobu poslanci zrejme ešte nevideli

Ako sme už informovali, vo štvrtok (26. januára) od 13-tej hodiny budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Pravidelnou súčasťou programu zasadnutia je aj informácia primátora Vladislava Laciaka (nez.) o tom, ako sa vyvíja kauza pokuty.
Mestu bola vyrubená Úradom pre verejné obstarávanie začiatkom minulého roka za skorší podpis zmluvy s víťazom verejného obstarávania na stavbu nájomných bytov, než umožňuje zákon.
Pokuta vo výške 266 829,73 eur ( 8.038.512,45 SK), primátorom pred poslancami mesiace utajovaná, je pre mesto takmer likvidačná, niektorí poslanci preto vyzvali primátora na odstúpenie. Ten zatiaľ podniká právne kroky prostredníctvom advokátskej kancelárie bývalého premiéra Jána Čarnogurského.
Žalobu, ktorú v mene mesta podal, márne žiadame od primátora a vedenia mesta od leta minulého roka. “Mesto poverilo zastupovaním vo veci podania žaloby o preskúmanie rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty JUDr. Jána Čarnogurského, ktorý vám odpovie na vaše otázky, týkajúce sa žaloby,” napísala nám v maily Erika Mihalíková 2. decembra.
Neskôr (12. decembra) nám odpísala asistentka primátora Monika Gecelovská: “Žalobu, ktorú žiadate, nemá mesto Rožňava ani v tlačenej ani v elektronickej podobe. Nenachádza sa na Mestskom úrade v Rožňave. Žalobou sa zaoberá JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý ju má k dispozícii.”
Advokát ju však odmietol poskytnúť tiež. „V tomto prípade som sa rozhodol pre tento postup, pretože na základe svojich vedomostí a advokátskych skúseností takýto postup považujem za účelnejší. Z toho dôvodu vám kópiu žaloby nezašlem.“
Rovnako postupoval aj Krajský súd v Bratislave, ktorý bude vec čoskoro prejednávať. „Súd neposkytuje text podania (žaloby) účastníkov konania,“ uviedol pre infoRoznava.sk hovorca súdu Pavol Adamčiak.
Jediný údaj, ktorý nám právny odbor mesta v týchto dňoch zaslal, je číslo predmetného spisu. „V danej veci bol podaný návrh Krajskému súdu v Bratislave a bol zaevidovaný pod spisovou značkou 4S/115/2011.“ potvrdila nám vedúca odboru Erika Mihalíková.
Doteraz sme nezaznamenali záujem samotných poslancov oboznámiť sa s textom žaloby, resp. návrhu, podanom v mene mesta, pritom ide o vážny prešľap nielen v zákonnosti, ale v možných dôsledkoch aj v hospodárení samosprávy.
“Mesto ako klient si môže vyžiadať žalobu od advokáta a zastupiteľstvo by mohlo požiadať primátora, aby im žalobu poskytol – aspoň k nahliadnutiu,” uviedol pre náš portál Peter Wilfling z Via Iuris.
Verejnosť sa môže do diskusie zapojiť na záver rozpravy ku každému bodu ale tiež v nato osobitne vyhradenom čase medzi 17 a 18 hodinou.
V prípade, že mestská televízia RVTV bude vysielať prenos aj na internete, sledujte zastupiteľstvo online (od 13 do 21 h.) kliknutím sem
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Súvisiace články:
Žalobu vraj na úrade nemajú
Mesto volá na pomoc Čarnogurského
Primátora vyzvali na abdikáciu (Anketa)
Návrh programu rokovania:

1.
Otvorenie
2.
Plnenie uznesení MZ
1.
2.
3.
4.
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
11.
Príloha: Tabuľka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Správy hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
18.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
19.
Otázky poslancov
20.
Diskusia
21.
Záver

Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery