Začalo Veľkonočné trojdnie

Dnešný Zelený štvrtok je pre kresťanov dňom spomienky na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva a na Pánovu poslednú večeru s učeníkmi.
V Katolíckej cirkvi na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, známe ako omše svätenia olejov (Missa chrismatis.)
Kňazi počas nich obnovujú svoje kňazské sľuby pred biskupom a veriacimi. Biskupi ich povzbudzujú, aby si uvedomili význam svojho poslania a verne slúžili Bohu a ľuďom. Pri týchto omšiach posväcujú tri druhy olejov: krizmu, olej katechumenov a olej chorých.
Olej je znamením sily, má tiež liečivé účinky. V liturgii sa používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Krizma je olej, do ktorého sú primiešané voňavé prísady.
Poobedňajšie a večerné sväté omše na Zelený štvrtok sa slávia na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Ustanovil dve sviatosti – kňazstva a Eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.
Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami: „Toto robte na moju pamiatku. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh dvanástim mužom.
Po skončení večernej omše veriaci a duchovní spomínajú na Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdel v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostal celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený, prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich.
Ustanovenie Večere Pánovej, keď Ježišovi učeníci ako prví prijali od svojho Pána dar odpustenia hriechov, si v dnešný Zelený štvrtok pripomínajú aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Zároveň spomínajú i na Ježišove modlitby v Getsemane, kde ho zajali vojaci.
Tento deň je spomienkou na udalosti posledného dňa Ježišovho života. Na Zelený štvrtok Ježiš zhromaždil svojich učeníkov k poslednej večeri, aby spolu oslávili hod veľkonočného baránka. Ježiš však nepredniesol zvyčajnú reč o význame veľkonočného baránka a vyvedení židovského národa z Egypta, ale namiesto toho hovoril o svojej vlastnej obeti.
Znázornil učeníkom význam svojej smrti, keď chlieb a víno označil ako svoje telo a krv. Tak ako baránok v Egypte svojou krvou zachránil izraelitov pred smrťou, tak Ježiš Kristus sa umučením a nevinnou smrťou obetoval za záchranu celého ľudstva od hriechov a smrti. Pri stolovaní s učeníkmi Pán Ježiš vstal a začal svojim učeníkom umývať nohy.
Tým poukázal na dôležitosť vzájomnej služby bez ohľadu na vek, postavenie, hodnosť a záslužnosť. Ukázal tak príklad toho, že ľudia si majú navzájom posluhovať a nepovažovať to za poníženie. Na pamiatku spomínaných udalostí sa evanjelici schádzajú na večerných službách Božích, ktorých súčasťou je spoveď a prijímanie sviatosti Večere Pánovej.
Sviatky veľkej noci pokračujú zajtra Veľkým piatkom, dňom ukrižovania Ježiša Krista, smútočnou Bielou sobotou a dňom vzkriesenia – Veľkonočnou nedeľou. K ľudovej tradícii patrí aj Veľkonočný pondelok, známy u nás šibačkami a polievaním dievčat.
 © TASR  Foto & Video: Inforoznava.sk
 

 

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery