Za psa zaplatíme menej

Mnohí obyvatelia sa v počas uplynulého roka sťažovali na vysoké a nie celkom spravodlivé poplatky za psa.

Na mestský úrad v Dobšinej bolo prijatých aj niekoľko podnetov zo strany chovateľov, ktorí sa v listoch obracali na komisie, alebo samotné zastupiteľstvo s tým, že mnohé z týchto poplatkov boli predražené.
Ing. Pavol Vozár, poslanec MsZ ešte na septembrovom zasadaní preto inicioval návrh zmeny VZN o miestnych daniach a poplatkoch, pričom sa opieral práve o doručený list dôchodkyne, ktorá žiadala prehodnotenie týchto poplatkov z dôvodu, že psa má na stráženie svojho majetku a vzhľadom na vysoké poplatky za psa si ho takmer nemôže dovoliť.
Spomínaný poslanec v spolupráci s ďalšími orgánmi samosprávy preto vypracoval návrh VZN, ktorý by mal poplatky znížiť. Argumentoval malým prieskumom, ktorý osobne spravil a zistilo sa, že mnohé mestá a obce majú poplatky neporovnateľne nižšie, alebo dokonca vôbec nevyberajú poplatok za psa.
Návrh zmeny VZN č. 125/2010 poslanca Ing. Vozára na včerajšom októbrovom zasadaní MsZ (poslednom v tomto roku) v Dobšinej prešiel a tak sa menia poplatky nasledovne:
Z pôvodných plošných 33 €  sa daň za psa mení na 21 €
Daň sa ďalej znižuje o 14 € za kalendárny rok a každého psa držaného v lokalitách Vyše mesta, Niže mesta  a v Lányi hute:  za  psa,  ktorého  chovateľom  je  občan  poberajúci  starobný alebo plný invalidný dôchodok, alebo ktorý psa používa na svoju ochranu v rodinnom dome (rozhodujúca je skutočnosť o poberaní  uvedeného dôchodku chovateľa  psa  k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia).
Daň ešte znižuje o 7 € za kalendárny rok za psa chovaného inde ako v bytovom dome.
Od dane za psa sú oslobodení: Daňovník chovajúci služobného psa, používaného podľa osobitých predpisov pri plnení stanovených úloh, daňovník s ťažkým zdravotným postihnutím a osamelo žijúci občan, starší ako 70 rokov žijúci v rodinnom dome. Toto oslobodenie sa vzťahuje na jedného psa.
Ilustračné foto: aslix.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery