Pokuta za nelegálny vývoz odpadu

Pokutu vo výške 16 590 eur dostala firma Fúra s.r.o. z Rozhanoviec za to, že vyvážala odpad na skládku v obci Petrovany (okres Prešov), ktorá bola oficiálne uzavretá od  30. októbra 2007.
Informuje o tom v tlačovej správe zo 16. novembra Ministerstvo životného prostredia SR.
Tá istá firma vykonáva zber a nakladanie s odpadmi aj v obci Štítnik, ktorej pôvodná skládka bola uzatvorená 15. júla 2009. Podľa niektorých informácií však malo dôjsť k vyvážaniu odpadu aj na uzatvorenú štítnickú skládku.
Podľa iných, oficiálnych obecných, bol odpad dočasne vyvážaný na tzv. prekládku, ktorou malo byť určité miesto v areáli  pôvodnej skládky. Nájomnú zmluvu s firmou Fúra na pozemok pod prekládkou však schválilo obecné zastupiteľstvo až 8. novembra 2010.
Kde končil odpad vyvážaný počas viac ako jedného roka, alebo ako mali toto medziobdobie vykryté firma Fúra a obec Štítnik, oficiálne nie je známe.
V júli tohto roku bolo firme Fúra vydané integrované povolenie na výstavbu a prevádzkovanie novej skládky v Štítniku, na pozemkoch susediacich so starou skládkou.
Slovenská inšpekcia životného prostredia vo svojej tlačovej správe z 23. augusta informuje aj o tom, že táto firma dostala pokutu 2 800 eur za nedodržanie podmienok vo vydanom integrovanom povolení.
Stará skládka má byť prekrytá zeminou a rekultivovaná. Silný vietor a nahromadený odpad  boli v minulosti častou príčinou jeho rozfúkania na okolité pozemky.
Čítajte tiež:
Skládka odpadu má byť ešte väčšia
Chcú postaviť novú skládku odpadu
Ilustračné foto: Stock. xchng

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery